24 juli

Hvor vakre de er der de løper over fjellene, føttene til den som bringer bud, forkynner fred, bringer godt budskap, forkynner frelse og sier til Sion: ‘Din Gud er konge!'”

Jesaja 52:7

VAKRE FØTTER

Dagens vers blir ofte brukt om de som drar ut for å spre det gode budskapet om Kristus til andre. “Godt budskap” er det samme som “evangelium” og peker mot evangelistenes bøker i Nye Testamentet. Men hva sier egentlig dette verset? Kan føtter virkelig være vakre? Hvordan blir de i så fall vakre?

Det hebraiske “na’ah” betyr rent bokstavelig “å være hjemme”, i overført betydning å være behagelig eller bedagelig eller passende. Dette blir igjen tatt til å bety vakker eller fager. Det fokuseres her på gleden ved å være hjemme og kunne slappe av og være seg selv. Dette medfører en god følelse som gjør at vi ser hjemmet vårt som behagelig og gledelig. På samme måte er det behagelig og gledelig når en fot bringer oss gode nyheter. Gode nyheter har alltid brakt oss glede i motsetning til dårlige nyheter som bringer oss sorg.

Budskapet disse vakre føttene brakte var et budskap om fred. “Shalom“, som det står på hebraisk, betyr egentlig trygghet. Det brukes av jødene når de hilser på hverandre. Det er et ønske om at de som de møter må være lykkelige både i forhold til helse, rikdom og fred. En ønsker at alt skal være vel med den man møter. Gud ønsker også å gi alt vi trenger. Mer enn noe annet vil Herren gi oss av Hans fred som gjør at vi kan finne ro til og med i en stormfull og syndig verden.

Budskapet i dette verset omhandlet også frelse. Frelse betyr å bli reddet ut ifra noe farlig. For jødene i Jesajas dager var det viktig å vite at de igjen skulle bli et fritt folk. De skulle fries ut fra det babylonske fangenskapet etter en periode på 70 år. Abrahams etterkommere skulle igjen få bo i Jerusalem hvor de hørte hjemme. For oss i dag har frelsen en annen betydning. Vi som sier “ja” til Kristus vil få slippe “den annen død” i ildsjøen og istedenfor leve i all evighet sammen med Kristus.


 

Advertisements
%d bloggers like this: