27 juli

For lik regn og snø som faller fra himmelen og ikke vender tilbake dit før de har vannet jorden, gjort den fruktbar og fått den til å spire, gitt såkorn til den som skal så, og brød til den som skal spise, slik er mitt ord som går ut av min munn: Det vender ikke tomt tilbake til meg, men gjør det jeg vil og fullfører det jeg sender det til.”

Jesaja 55:10-11

JORDENS KRETSLØP

Her er en vakker forventning og åndelig applikasjon av vitenskapens hydrologiske sirkel. Regnet og snøen faller fra himmelen og returnerer der til slutt, men ikke før det har gjort sitt bestemte arbeid med å vanne jorden for å gi og fornye jordens matforsyning. Analogt går Guds Ord ut fra himmelen og blir i all evighet fastsatt der (Salme 119:89) og returnerer etter det har oppnådd Guds åndelige arbeid på jorden.

Det er interessant at Gud ikke bare nevner regn men også snø. For dem som har fått vannet frosset om vinteren og har måttet smelte snø i en panne for å få de livsviktige dråpene i hus. Vann i alle former kan være en kilde for næring. Når en er tørst på vinterstid kan en suge på istapper for å få vann selv om dette tar lengre tid enn å drikke vann i væskeform.

Ofte kan vi være helt tørre i vår ørkenvandring her på jorden. Som jødene vandret i ørkenen i 40 år for å gjøre seg klare for det lovede landet som Herren ville gi dem, så hander det av og til at vi også må forberedes på det som ligger foran oss. Så lar Gud det regne på oss. Hans Ord regner rundt oss, og vi må suge det til oss, bade oss i det åndelige regnet som Herren gir oss. Hans Ord vil ikke vende tomt tilbake. Det vil hjelpe oss og forme oss og styrke oss. Guds Ord er vår åndelige mat, for vi er ikke bare avhengige av fysisk mat, men også melk og kjøtt fra Guds Ord.

Det farligste er om vi ikke tar til oss åndelig føde. Dersom vi ikke leser Bibelen eller går til kirken så vil vi ikke få dyrebar åndelig føde fra Gud. Dersom vi ikke får åndelig føde vil vi visne i kristenlivet vårt. Vi vil ikke kunne være i stand til å vokse åndelig eller være fruktbare. Den fysiske, syndige delen av livet vårt vil da seire over vår åndelige delen.


 

Advertisements
%d bloggers like this: