28 juli

dem fører jeg til mitt hellige fjell og lar dem glede seg i mitt bønnehus. Brennoffer og slaktoffer fra dem gir velvilje på mitt alter. For mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk,”

Jesaja 56:7

HERRENS BØNNEHUS

Det er syndig å korrumpere  et tempel eller annen bygning som er ment for åndelig tjeneste til steder med kommers eller glede. Kristus siterte dette verset da Han jaget ut pengevekslerne fra tempelet (Matteus 21:13, Markus 11:17, Lukas 19:46).

Det første ordet på hebraisk i dette verset er et ord som betyr gå og komme, samt utallige variasjoner av disse. Stedet n går eller kommer til er Herrens hellige fjell eller bakketopp. Med dette menes nok Sion-fjellet hvor Jerusalem ligger, det “hellige fjellet” hvor Abraham dro for ofre sin eneste sønn Isak på bålet. Her skal Herrens folk bli oppmuntret i huset med bønn, en beskrivelse av tempelet i Jerusalem. Herrens hus er stedet hvor vi skal komme til Gud i bønn og søke Hans vilje.

Så leser vi om brennoffer og slaktoffer i Guds bønnehus. Dette er selvsagt noe som gjaldt før Kristus døde på korset siden brennoffer og slaktoffer gikk av moten etter det perfekte syndofferet døde for oss alle. Etter dette skal vi ofre oss selv som offer til Ham. Paulus skriver i Romerne 12:1Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken: Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste.” Det var altså ikke brennoffer og slaktoffer lengre, men levende offer. Se også Hebreerne 13:15 og 1 Peter 2:5.

Et fint bilde blir gitt i det hebraiske ordet som er oversatt som brennoffer i vår Bibel. Ordet “olah” betyr et trinn. Det brukes on en trappe full av trappetrinn. I Gamle Testamentets tider måtte menneskene klatre denne trappen med sine offergaver til Herren, ikke så ulikt andre religioner. Men i Nye Testamentet kom nådens tid. Nå kommer Gud ned til oss i form av Jesus Kristus med det perfekte offerlammet i kontrast til de ufullkomne offer som måtte fornyes hele tiden.


 

Advertisements
%d bloggers like this: