29 juli

Solen skal ikke lenger være ditt lys om dagen, måneskinnet skal ikke lyse for deg, men Herren skal være ditt lys for evig, din Gud skal være din herlighet.”

Jesaja 60:19

GUD ER LYS

Dette er et syn av det nye Jerusalem. En kommentar sier at selv om solen og månen vil fortsette i himlene vil ikke lysene deres være nødvendige fordi “Guds herlighet lyser over den, og Lammet er dens lys” (Johannes åpenbaring 21:23).

Når vi ser på grunnteksten ser vi at det strålende lyset som starter dette verset er solen. Dette lyset vil ikke lengre skinne eller stråle hver dag. Og lyset fra månen skal heller ikke skinne, men Herren Jehova skal skinne fra det skjulte, og Herren vil være vakker, det vil si, ha et vakkert skinn.

Videre i 60:20 ser vi at solen vil ikke fortsette med å komme og gå. Der står det på norsk “Din sol skal ikke mer gå ned, din måne skal aldri avta. For Herren skal være ditt lys for evig. Sørgedagene dine er til ende.” Når det står at månen skal ikke bli tatt vekk så gjelder det åpenbart når månen forsvinner ut av syne før den kommer tilbake neste natt. Når det står at Herren er et skjult lys betyr det nok at Han skal skinne sitt lys fra det skjulte – den åndelige dimensjonen som er skjult for våre øyne i dag.

Jesus sa i Johannes 8:12 at “jeg er verdens lys” og i 1 Johannes 1:5 sier Johannes “Gud er lys, det finnes ikke mørke i ham.” I Johannes åpenbaring 22:5 står det “Natten skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller av sol, for Herren Gud skal lyse over dem.” Det er klart at solen og månen ikke er nødvendig lengre i den ny himmelen og den nye jorden som Gud skal skape. Ettersom Gud selv er lyset vårt, og der ikke finnes natt er det mulig at solen og månen ikke eksisterer lengre.

Som syndige skapninger lever og bor vi i syndens mørke. Måtte vi alle finne veien til Guds lys som åpenbarer fantastiske hemmeligheter for oss.


 

Advertisements
%d bloggers like this: