3 juli

Da skal folk gjemme seg i fjellgrotter og jordhuler for redselen Herren vekker, for hans storhet og velde når han reiser seg for å slå jorden med skrekk.”

Jesaja 2:19

FREMTIDENS HULEBOERE

Profeten Jesaja profeterte om fremtiden, ikke bare for Juda og Israel, men også for hele verden slik at vi skulle vite hva som skal skje. I 2:2 står det “I de siste dager skal det skje…”, en ordlyd som gjør det tindrende klart at Jesaja snakker om fremtiden. Her hvor Jesaja henvender seg til Juda og Jerusalem (2:1) sier han at de skal “gjemme seg i fjellgrotter og jordhuler“, i huler formet i klipper og i støvet, med underbetydning “jordhuler“. Mange tror at “huleboere” er noe som beskriver prehistoriske mennesker, men det finnes folk som bor i huler i dag, og i følge Jesaja vil mennesker også i fremtiden bo i huler for å slippe unna Guds straffedom over jorden.

De folkene det her er snakk om er de som tilber avguder i Israel. De som vender seg fra Herren og tilber andre enn Ham går alltid en utrygg fremtid i møte. De vil lide i frykt og skrekk for det som Herren vil straffe dem med. Gud vil vise sin majestetiske storhet når Han viser sin straff for avgudstilbederne.

Herren vil stå opp og, ifølge den hebraiske originalteksten, riste jorden. Jordskjelvene skal bli så ille at folk vil ønske å dø. I Johannes åpenbaring 6:15-17 leser vi “Jordens konger, stormenn og hærførere, de rike og de mektige, hver slave og hver fri, alle gjemte de seg i huler og mellom berghamrer.  Og de sa til fjellene og berghamrene: «Fall over oss og skjul oss for ansiktet til ham som sitter på tronen, og for vreden fra Lammet. For den store vredesdagen er kommet, og hvem kan da bli stående?»” 

“Den store vredesdagen” er Bibelens betegnelse for det vi kaller “trengselsperioden”, en periode på 7 år da jorden vil lide under den kommende anti-Krist. Menigheten skal i disse dager være bortrykket og være med Jesus i himmelen for så å returnere ved slutten av disse 7 årene. Etter “trengselsperioden” er over vil Kristus så etablere sitt 1000-års rike og styre fra Jerusalem over hele jorden. Jesaja er vanskelig å forstå, men en god forståelse av Johannes åpenbaring vil hjelpe med dette.


 

Advertisements
%d bloggers like this: