30 juli

” Se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Ingen skal minnes de første ting, ingen skal tenke på dem.”

Jesaja 65:17

NY HIMMEL OG NY JORD

Dagens tekst i Jesaja 65:17 har mange likheter med verset i 66:22. Der står det “For slik den nye himmel og den nye jord som jeg skaper, alltid skal bestå for mitt ansikt, sier Herren, slik skal deres ætt og navn bestå.” En ting synes tindrende klart: Gud skal skape en ny himmel og en ny jord.

En titt på originalskriftene forteller oss at Gud skal skape eller lage en ny eller forfrisket jord, og det samme gjelder himlene. Det at ordet som er oversatt “ny” i disse to versene også kan bli oversatt som “frisk” eller “renset” har fått mange til å foreslå at Gud ikke skal ødelegge jorden for så å skape en helt ny jord, men Han skal ganske enkelt rense planeten jorden slik at den blir som ny.

Denne nye jorden og himmelen har blitt fortolket på mange måter opp igjennom tidene. Ikke alle har forstått dette som en bokstavelig profeti, men en billedlig profeti om at deres egen tro vil fylle hele jorden og at det bare vil eksistere en trosretning. Andre igjen tror at dette peker mot tusenårsriket, selv om det er forskjellige teorier om når og hvordan profetiene om tusenårsriket vil bli oppfylt.

Den mest bokstavelige fortolkningen av disse versene er at Herren vil brenne opp jorden og at Han så vil skape en helt ny jord. En ting er sikkert: Jesus snakket flere ganger om verdens ende, og da disiplene kom til Han på oljeberget i Matteus 24:3 spurte de Jesus hva tegnet på verdens ende var. I misjonsbefalingen sa Jesus at Han ville være med dem “inntil verdens ende” (Matteus 28:20). Det synes åpenbart at den verden vi lever i nå skal opphøre. Om den skal brennes, renses eller helt skapes ny er det forskjellige syn på, men det står i dagens tekst at vi skal ikke huske på den gamle verden når den nye kommer. Gud er ikke bare i stand til å lage en ny himmel og en ny jord, men Han kan gi deg et nytt liv – skape et nytt liv for deg.


 

Advertisements
%d bloggers like this: