4 juli

” Hva mer kunne gjøres med vingården min enn det jeg alt hadde gjort? Hvorfor ventet jeg meg gode druer når druene jeg fikk, var beske?”

Jesaja 5:4

HERRENS VINGÅRD

Som 5:3 sier snakker her Herren direkte til og om innbyggerne i Jerusalem. Han bruker en vingård som et bilde på Jerusalem. Fortvilet spør Herren hva mer Han kunne ha gjort med vingården sin enn det Han allerede hadde gjort. Mange ganger hadde Gud advart dem om hva som ville skje dersom de ikke lyttet til Hans Ord og fulgte budene Hans.

Gud har gjort det Han kan for synderne. Han har jobbet iherdig med dem i det håp at de skulle produsere frukter som var gode, men når det gjaldt Israel ble fruktene beske – eller, som det hebraiske ordet som er brukt her betyr – giftige.

I det neste verset (5:5) sier Gud hva Han vil gjøre med vingården sin – Israel. Han vil ta vekk gjerdet som beskytter vingården. Vingården vil bli brent opp, og fordi gjerdet er vekke vil den bli nedtrådd av fiendene. Dette er et klart bilde til Israel om at deres fiender og ville dyr vil innta det.

Dersom en ser dette skriftstedet i en billedlig betydning kan en si at både menigheter og nasjoner som avskyr eller misbruker de religiøse privilegiene deres vil bli overgitt til en åndelig ødeleggelse. Denne blir ofte fulgt av tunge utvortes fordømmelser  og resulterer i at kongedømmet blir tatt fra dem og gitt til noen andre.

Kanskje vi alle burde se livene våre som en vingård for Herren. Hvordan går det med plantene der? Produserer vi druer som Gud vil godkjenne?


 

Advertisements
%d bloggers like this: