7 juli

For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste.”

Jesaja 9:6

ET BARN ER OSS FØDT

Dette er kanskje en av de mest fantastiske profetier som noensinne er gitt, uten tvil med referanse til løfte om den jomfrufødte Immanuel (7:14). Barnet som er født er den menneskelige Jesus, født som et spebarn, mens Sønnen som er gitt er den evige andre personen i treenigheten forent i herlig forening – Gud med oss!

Det er mulig at Hans første navn av Hans fire titler er et parallell-substantiv med de andre tre. “Underfull rådgiver“. Vitnesbyrdet om Jesus, til og med fra fiendene Hans, var “Aldri har noe menneske talt slik som han” (Johannes 7:46).

“Veldig (mektig) Gud”. Dette er et fantastisk paradoks. Det hjelpeløse barnet i krybben er Allmektig Gud. Han har “all makt i himmelen og på jorden” (Matteus 28:18).

Hvordan kan den som er “Evig Far” også være “den gitte Sønnen”? Bare gjennom det uforståelige men fantastiske mysteriet om treenigheten. “Jeg og Far er ett” sier Jesus (Johannes 10:30).

“Fredsfyrste” indikerer at Han er den alle første lederen som vil bringe sann fred til verden. Melkisedek (som var enten en pre-inkarnasjon av Kristus eller et bilde på Kristus) blir kalt “Konge av Salem”, som betyr “fredskonge” (1 Mosebok 14:18, Hebreerne 7:2). Han er den store fredsmekleren (Matteus 5:9), som “skapte fred ved hans blod på korset” (Kolosserne 1:20).

Dette er intet vanlig barn som blir profetert her. Barnet som ble født i stallen i Betlehem passer ikke bare til alle disse navnene, men Han skal styre hele verden fra Jerusalem gjennom hele 1000-års riket en gang i fremtiden.


 

Advertisements
%d bloggers like this: