8 juli

En kvist skal skyte opp fra Isais stubbe, og et skudd skal spire fram fra hans røtter.

Jesaja 11:1

DEN RETTFERDIGE KONGEN

For en gangs skyld vil jeg påstå at den norske oversettelsen er litt bedre enn den engelske. En kvist skal skyte ut fra Isais stubbe, og grønt vil vokse frem fra røttene hans. Isai var selvsagt far til kong David så denne profetien hentyder at familietreet so kommer fra Isai ville til slutt bli kuttet av (Jeremia 22:30). Senere ville et skudd av grønt på en eller annen måte vokse ut av den døde stubben. Dette ble oppfylt under jomfrufødselen av Jesus, den store Sønnen av David.

Spiren er ett av navnene til Kristus. I Jesaja 4:2 leser vi: “Den dagen skal Herrens spire bli til herlighet og ære og landets frukt til stolthet og heder for dem i Israel som slapp unna.” Dette ordet er igjen brukt i Jeremia 23:5, 33:15, Sakarja 3:8, 6:12. Grunnen for bruken av denne terminologien finner vi i Jesaja 11:1 (dagens tekst) hvor vi ser sammenlikningen med kongene som var Davids etterfølgere, og Jesus som også stammet fra David – og derfor også Isai.

Fordi fangenskapet i Babylon var et bilde på åndelig fangenskap under synden, så viser Jesaja oss her at sann frigjøring må komme gjennom Kristus: for likesom David kom ut fra Isai, så kom Kristus fra en fattig tømmermenns hus akkurat som ut av en død trestump.

Ettersom Kristus ikke skal regjere her på jorden før i 1000-års riket, så er denne profetien ikke først og fremst myntet på Jesu første komme som et barn i stallen, men peker fremover mot Jesu andre komme i endetiden. Hele dette verset gjelder Isai (eller Davids) kongelige etterkommere, hvorav Kristus er den siste.


 

Advertisements
%d bloggers like this: