9 juli

Klag, for Herrens dag er nær. Som vold fra Den veldige kommer den.”

Jesaja 13:6

HERRENS DAG

Endetiden har fått mange forskjellige beskrivelser, særlig trengselsperioden. Det snakkes blant annet om “vredens dag”, “Jakobs skjebne”, “dommens dag”, “prøvelsen tid” og “mørkets tid”. Når Jesaja her sier “Klag, for Herrens dag er nær,” så er dette med en henvisning til den tiden da Herren skal dømme verden i endetiden.  Dette vil bli en sorgens dag for mange mennesker som tror at å gjøre noen gode gjerninger vil få dem til himmelen.

Faktisk blir menneskene oppfordret til å hyle eller skrike. Herrens dag skal være voldsom, full av vold. Slik vold som legger lanskaper øde etter at en fiende har utslettet alt som finnes. Kanskje “pulverisert” kunne passe her. Bare mennesker som har lidt stort under en voldsom krig kan forstå hvor forferdelig Herrens dag vil bli.

En våken Bibel-student vil kanskje protestere og kommentere at det her er snakk om ødeleggelsen av Babylonia utført av Media og Persia. Det er nok riktig, men ofte har Bibelen en dobbel betydning. Riktignok kan det at hjertene smelter forklares med det sjokket som oppleves når en fiende angriper overraskende, men det at solen er mørk og at stjernene ikke gir sitt lys virker som et klart endetidstegn. Dersom dette hendte på grunn av skyet vær ville det ikke være så spesielt. Nei, her har Gud hindret solens lys på en mektig måte i endetiden. Jorden ristes og Babylon blir lagt øde. Det skjedde ikke da Babylon falt under kong Belsasar.

Jesaja 13:11 gjør det klart at Herren her ikke bare vender seg mot Babylon, men mot hele verden. Gud ønsker å straffe hele verden for ondskapen som finnes på jorden. Dette kan virke som om det enten peker mot trengselstiden eller mot dommen ved den store hvite tronen helt på slutten av endetiden.


 

Advertisements
%d bloggers like this: