1 august

Israels barn skal bli tallrike som havets sand, som ikke kan måles og ikke telles. Der det før ble sagt til dem: «Dere er ikke mitt folk», skal det sies: «Den levende Guds barn». Judas og Israels barn skal samle seg og ta seg en felles høvding. De skal dra opp fra landet. Ja, stor er Jisreels dag.

Hosea 1:10-11

GUDS UTVALGTE FOLK

Guds opprinnelige løfte til Abraham (1 Mosebok 22:17) må fremdeles bli oppfylt, og både Judas barn og Israels barn vil bli samlet sammen i de siste dager (Hosea 1:1).

I Hoseas dager kunne det være fristende for jødene å tenke at Gud hadde glemt sine løfter til dem. De gamle løftene Gud ga til Abraham on at etterfølgerne hans skulle bli like tallrike som sanden på standen eller stjernene på himmelen står imidlertid fremdeles ved lag. I femtiden vil både jøder og hedninger som har tatt imot Kristus også få retten til å kalle seg Guds barn (Romerne 9:26), men i Gamle Testamentet var det først og fremst jødene som ble identifisert som Guds folk. Gud har alltid fulgt med sine utvalgte og straffet og belønnet dem ifølge oppførselen deres – d.v.s. om de har fulgt Guds bud eller ikke.

Gud blir kalt “den levende Gud”, en beskrivelse av Herren som står i sterk kontrast til de døde avgudene som jødene til tider vendte seg mot, noe som brakte straff fra Gud og mange års landflykighet.

Litt av Hoseas profetier har allerede gått i oppfyllelse. Gud fikk jødene tilbake fra fangenskapene de hadde vært i, og de sluttet da å være to kongeriker, men var bare ett kongerike. Mange kommentatorer mener at denne fyrsten som blir nent som Israels overhode kan være en fremtidig profeti om Jesu komme. Et problem med dette er at jødene har avvist sin Messias og vil ikke godkjenne Ham som sin leder til Jesu andre komme.

Et annet poeng er navnet Jisreel (Yisrael) som betyr “Gud vil så”. Sannelig har Gud sådd sine frø over hele jorden, og en gang i fremtiden vil Han høste inn høsten sin fra alle land. For oss som lever i dag er det fantastisk å se hvordan jødene også har en utrolig fremtid til tross for at monstre som Adolf Hitler forgjeves har forsøkt å utrydde dem.


 

Advertisements
%d bloggers like this: