10 august

Ditt hovmodige hjerte har forført deg, du som bor i fjellkløfter og holder til høyt der oppe. Du sier i ditt hjerte: «Hvem kan styrte meg til jorden?» Om du stiger høyt som ørnen, om du legger reiret ditt blant stjerner, skal jeg styrte deg ned derfra, sier Herren.

Obadja 3-4

DOM OVER EDOM

Dette er den korteste boken i Gamle Testamentet. Det at det i gamle dager fantes flere personer som het Obadja har gjort det vanskelig å bestemme hvem av dem som har skrevet denne korte boken. Boken er blant Bibelstudenter kjent for å utsi dom over Edom som alltid synes å være i konflikt med Juda. Det nevnes også en annen nasjon som ikke blir nevnt med navn.

Edoms hovedstad var den berømte “stein byen”, Sela eller Petra, betraktet som å være nesten uinntakelig av fienden på grunn av sin beliggenhet i trange fjelldaler med bare smale porter og smale veier som førte dit. Denne byen ble imidlertid til slutt nedløpt av andre og lagt øde, akkurat slik som profeten hentydet. Nå er det muslimene som bor i det som før var Edom, og de skal bli slått av det invaderende Israel i endetiden (se Salme 83 og Esekiel 38).

Hva var det som forårsaket undergangen til byen i fjellkløften? De var hovmodige, står det i vers 3. De var arrogante, noe som mange mennesker i dagens samfunn er. De har det så godt at de ikke trenger en Frelser, sier de. Men, som det gamle ordtaket sier; “hovmod står for fall”. Denne arrogansen har ledet dem vill. Det spiller ingen rolle hvem vi følger etter. Dersom vi følger noen andre enn Jesus, så går vi i feil retning. Disse forførte sjelene reiser i sine hovmodige sjeler knyttnevene mot Gud. De tror at de vil være i stand til å føre sin egen sak på dommens dag, men uten Jesus Kristus som sin advokat vil de alle motta dom.

Stoltheten klatrer høyere og høyere. Ja, her sies det om Edom at de ikke bare ønsker å sveve høyt som ørnen, men de vil legge rede blant stjernene. Stjernetilbedelse er et velkjent fenomen i gamle tider, og det gir oss enda et bilde på Edom som en avgudsdyrkende nasjon. Akkurat som med tårnet i Babel, så ønsker menneskene å klatre opp mot gudene sine. Ikke rart at Herren Gud ikke vil tillate dette, men stige ned og la sin dom falle over dem.


 

Advertisements
%d bloggers like this: