11 august

Herrens ord kom til Jona for andre gang: «Stå opp og gå til storbyen Ninive! Det budskapet jeg gir deg, skal du rope ut over byen.» Jona sto opp og gikk til Ninive, slik Herren hadde sagt. Men Ninive var en stor by for Gud, tre dagsreiser lang.

Jona 3:1-3

NYE SJANSER

Profeten Jona er kanskje den best kjente av de 12 bøkene vi samlet ofte kaller “småprofetene”. Likevel er det mange som nekter å tro at Jona var en virkelig person og at det som står beskrevet i boken hans virkelig skjedde. Jesus selv refererte til profeten Jona (Matteus 12:40), og ettersom Han visste at Jona var virkelig, så burde vi godta det også.

I begynnelsen av boken kommer Herren Gud og sier at Jona må dra til Ninive for å tale Herrens Ord mot denne onde byen. Du husker kanskje historien. Jona forsøker å flykte fra Gud og drar med et skip som havner i en stor storm. På Jonas eget ord kaster de ham over bord, og Jona blir slukt av en stor fisk – en hval – som Gud hadde forberedt for jobben. Etter tre dager og tre netter ber Jona til Herren om nåde og fisken kater opp Jona. Nå, i dagens tekst, kommer Guds Ord igjen til Jona om at han skal gå til Ninive. Vi ser for det første at Gud gir Jona en ny sjanse. For det andre ser vi at Gud ikke gir opp på Jona. Han er åpenbart den rette mannen for jobben. For det tredje ser vi at Jona følger Herrens befaling og går. Ninive var en kjempestor by, og ondskapen der var kjent over hele sivilisasjonen. Å gå til et slikt sted kunne virkelig være skremmende, men dersom Gud er på vår side, så har vi ingen grunn til å være redde.

Ninive var en eldgammel by som hadde blitt grunnlagt av Nimrod og forble en stor by til den bel ødelagt ab babylonerne rundt år 612 f.Kr. Den var også, som tidligere nevnt, en ondsinnet by hvor de tilbad fruktbarhetsgudinnen Ishtar. Storhetstiden til Ninive var lenge etter Jona hadde vært der. Jona hadde dratt der på den tiden da Jeroboam II var konge i Israel, en tid som begynte rundt år 780 f.Kr.

Vi kan si med sikkerhet at Gud ga Jona en ny sjanse, og Gud er en tålmodig Gud som venter og venter på at vi skal ta våre små skritt i troen ut på den ferden Han ønsker vi skal dra. Vi har en fri vilje, og det gjør det ofte vanskelig i våre åndelige fjellklatringer. Men ettersom vi snakker om nye sjanser er det viktig å huske at det finnes enkelte valg vi bare kan gjøre en gang. Noen av tingene vi gjør i livet gjør at broer blir brent bak oss, og vi kan ikke gå tilbake. La oss be om Herrens visdom slik at vi ser de viktige valgene som ligger foran oss, slik at vi kan velge rett.


 

Advertisements
%d bloggers like this: