12 august

Men nå, Herre, bare ta livet mitt! For jeg vil heller dø enn leve.»

Jona 4:3

JONAS DEPRESJON

Jona henvender seg til Jehova, Bibelens selv-eksisterende Gud, i bønn. Han ber Herren om å ta pusten fra ham fordi det er bedre å være død enn levende. Profetens klage til Gud kan gjenkjennes av mange deprimerte mennesker i dag som ønsker å ta livet av seg. Hva er det som gjør at mennesker ønsker å ta livet av seg selv? Sorg, depresjon, traumatiske opplevelser, fysisk eller psykisk lidelse? Grunnene er mange. Men hva var det Jona var så opprørt over?

Det synes åpenbart at Jona er i dyp sorg. Jona 4:2 sier “Han ba til Herren: « Herre! Var det ikke det jeg sa da jeg var i mitt eget land? Derfor ville jeg skynde meg og flykte til Tarsis. For jeg vet at du er en nådig og barmhjertig Gud. Du er sen til vrede og rik på miskunn, så du angrer ulykken.” Jona hadde endelig latt seg overtale til å dra til Ninive og rope ut at byen skulle dømmes på grunn av alle de forferdelige syndene som disse hardnede synderne hadde begått. Han hadde ropt ut “Ennå førti dager, og så skal Ninive bli ødelagt!” Men da folket omvendte seg, sparte Gud byen. Jona følte at han var blitt til en løgner og ga åpenbart skylden for dette på Herren. Jona hadde mistet ansikt. Han følte seg gjort til latter og stoltheten hans hadde fått en alvorlig knekk.

Gud kunne ha straffet Jonas stolthet med å gi etter for ønsket hans. Selv om Jona ønsket å dø, så tenkte han ikke på selvmord. Han ville at Gud skulle ta livet av ham. Det er Gud som har gitt oss liv, og bare Han skulle kunne ta det tilbake. Men Gud tok ikke Jonas liv. Istedenfor skapte Han en “ricinus-busk” som ga livsviktig skygge til Jona i solens hete, slik at han ikke tørket inn og døde. Så tok Herren bort busken, og Jona sa “Jeg er så sint at jeg kunne dø“.

Jonas historie er en påminnelse til oss om hva som kan skje når vi lar oss styre av følelsene våre. Gud tar vare på oss, men vi er nå en gang skapninger som er veldig påvirket av følelsene våre. Vi burde legge alle våre bekymringer ned for Herren og stole på at Han vil ta vare på oss. La oss ikke være stolte og tenke for mye på hva andre tenker om oss. Vi burde søke å glede Gud mer enn andre mennesker. Vi burde ha Herren Gud først i livene våre.


 

Advertisements
%d bloggers like this: