13 august

I de siste dager skal det skje at Herrens tempelberg skal stå urokkelig som det høyeste av fjellene og rage over høydene. Dit skal folkeslag strømme.

Mika 4:1

HERRENS TEMPELBERG

Profeten Mika kom fra den sørvestlige delen av Juda, og levde på samme tid som Jesaja. Dersom du sammenlikner Mika 4:1-3 med Jesaja 2:24 kan du se at de av og til skriver om det samme. Faktisk siterte Jeremia, den siste profeten fra Juda, fra boken til Mika (sammenlikn Jeremia 26:18 med Mika 3:12). Mika profeterte både mot Israel og Juda, og noen av profetiene, som gjaldt Assyria og Babylonia, har klare eskatologiske budskap som sikter mot endetiden.

Mika 4:1-3 er essensielt identiske til Jesaja 2:24. Antakelig brukte Mika Jesajas vakre språk til å beskrive den fremtidige kongedømmet fordi det passet perfekt med sammenhengen i hans egen profeti. Jeg vil også antyde at den Hellige Ånd, som inspirerte begge disse profetene, mente med dette å understreke den ytterste viktigheten i denne bestemte avsløringen.

Mikas bruk av ordlyden “de siste dager” gjør at vi tror dette omhandler endetiden, de siste dager i vår jordiske historie da Gud griper inn og setter foten Sin ned. Det er videre snakk om “fjellene til Jehovas hus” (direkte oversatt). Disse skal for evig stå fast, og alle folkeslag skal strømme dit. Mange kommentarer mener at dette, i tillegg til å gjelde jødenes tilbakekomst fra eksil 200 år etter det ble skrevet, også gjelder det kommende Messianske riket som skal opprettholdes her på jorden i 1000 år.

Dersom en leser de neste to versene ser vi at dette er en tid for fred da sverd blir omdannet til ploger for markene, og spydene blir til vingårdskniver. I endetiden må dette henvise til tiden etter Armageddon hvor det siste slaget skal stå. Mange vakre vers har blitt skrevet om denne tiden. Hvor vi tidligere i endetidsprofetiene har sett at alle folkeslag skal vende seg mot Israel i krig, så er denne hendelsen en tid hvor nasjonene vender seg mot Herren for å tilbe Ham. Herren skal sitte i Jerusalem og dømme hele jorden, og Hnas Ord skal komme fra Jerusalem, fra Sion, og spre seg utover hele jorden.


 

Advertisements
%d bloggers like this: