15 august

Se, de løper over fjellene, føttene til den som bringer bud og forkynner fred. Hold dine høytider, Juda, innfri dine løfter! For aldri mer kommer de onde mot deg, de er fullstendig utryddet.

Nahum 2:1

NINIVES FALL

Profeten Nahum er kjent for å komme med en tiltale mot Ninive ca 150 år etter at profeten Jona hadde kommet der med sitt budskap fra Herren. Tidligere hadde Herren brukt Assyria for å straffe Israel, nå var tiden kommet for ar Herren skulle straffe Assyria. Nahum betyr “trøst”, og det var Juda som fikk disse trøstens ord.

Nahum skriver her at det høres fotskritt på fjelltoppene i nærheten som bringer glede, og denne gleden kan høres og forståes som et budskap om fred. Juda skal fortsette å holde sine høytider og festdager, de skal fullføre sine løfter til Gud, for de onde skal slutte med å krysse over, det vil si bevege seg fritt, ettersom han har blitt hogget ned, det vil si tilintetgjort.

Det gode budskapet her er ødeleggelsen av Ninive, den store og syndige byen som hadde omvendt seg til Herren 150 år tidligere da Jona hadde truet med byens ødeleggelse. Omvendelsen har åpenbart ikke gått videre til de neste generasjonene i Ninive, noe som gjorde at Herren til slutt brakte sin hellige straff over byen, og kong Sankerib møtte sin skjebne.

Gud ønsket at Juda skulle holde høytidene og løftene sine. Juda må i sin fortvilelse over å ha blitt erobret av assyrerne kommet med flere løfter til Herren som sa hva de skulle gjøre for Ham dersom Han satte dem fri fra fangenskapet. Nå var det på tide å innfri disse løftene. Gud venter at vi skal holde det vi lover, så vi bør være forsiktige med hva vi lover Ham.

De onde” her er navnet “Belial“, et navn som i jødisk myologi sidestilles med Lucifer og Satan. Ofte blir det oversatt som “den onde”, en personifisering av ondskap som i dette tilfelle ble likestilt med kong Sankerib.


 

 

Advertisements
%d bloggers like this: