17 august

Hvor lenge, Herre, skal jeg rope uten at du hører, skrike til deg om vold uten at du frelser?

Hvorfor lar du meg se urett? Hvordan kan du se på ulykke? Herjing og vold like ved meg, det blir strid, det kommer trette.

Habakkuk 1:2-3

HABAKKUKS SPØRSMÅL

Profeten Habakkuk identifiserer seg selv som en profet (Habakkuk 1:1). Han må åpenbart ha levd på Jeremias tid i de siste årene før Nebukadnesar bortførte jødene til Babylon. Navnet hans betyr “den omfavnende”, og han var opptatt av problemene med troen. Han er kjent for å si at den rettferdige skal leve ved tro (2:4).

Habakkuk henvender seg til Jehova, det jødiske navnet for Gud. Det betyr den evige, selveksisterende Gud og brukes som en nasjonal beskrivelse av Herren Gud. Han spør hvor lenge han skal rope ut før Herren vil høre ham. “Rope” her er ordet som brukes for å beskrive et rop om frihet, slik som Mel Gibson i Braveheart. Så sier Habakkuk at han vil skrike om vold, i denne betydningen urettmessig vold som var utført mot ham selv og jødene.

I neste vers leser vi om å se på masse pusting og pesing. Dette er en pusting og pesing som i overført betydning blir satt i sammenheng med urettferdighet. Habakkuk spør derfor hvorfor han må se på pustingen og pesingen som kommer derfor fra urettferdighet. Videre “skanner” profeten masse strev på grunn av vold og ødeleggelse, og noen løfter opp uoverensstemmelse og krangling. Dette er bare noen av flere spørsmål som profeten har.

Profeten er opptatt med det han ser rundt seg som urettferdighet. Volden han referer til er utført av kaldeerne som fikk tillatelse av Gud til å herse med jødene. Han ser dette som urettferdighet, ikke som Guds straff av ulydighet. Habakkuk registrerer at på grunn av denne situasjonen finnes det ikke broderkjærlighet eller rettferdighet blant jødene lengre. Han ser ondskap, tyveri, krangel og konflikter. Dette er tegn på en nasjon som har forlatt sin Gud og fulgt sine egne veier.


 

Advertisements
%d bloggers like this: