18 august

Jeg hørte det, da skalv mitt indre, og leppene dirret ved lyden. Det kom verk i beina mine, føttene vaklet under meg. Rolig venter jeg på at trengselsdagen skal komme over det folket som angriper oss.

Habakkuk 3:16

HABAKKUKS SALME

Habakkuk 3 er det siste kapitlet i denne korte boken, og det blir ofte kalt “Habakkuks Salme”. Her ber profeten om at Herren må være barmhjertig og vise nåde når Han kommer for å straffe og dømme fienden og frelse folket Sitt. I et syn ser profeten ødeleggelsen som skal komme over kaldeerne. I 3:10 skildrer han fjell som bever, vannstrømmer som styrter frem, og avgrunnen som lar sin røst høre. Videre, i verset etterpå, sier han at sol og måne står stille. Dette gjaldt den dagen da Herren sloss for Israel i Josva 10:13-14.

Når Habakkuk hørte og forstod det Herren hadde åpenbart ham, så skalv magen hans, leppene hans eller stemmen “klirret” (kanskje tennene klapret). Beina i kroppen hans råtnet, og hele han skalv. Alt dette slik at han kunne hvile i dagens solfylte timer med “stramhet”, det vil si problemer, trengsler og konflikter. Da skal Herren stige opp over folket, overvinne dem eller legge dem under seg, eventuelt flenge dem opp eller kutte dem i småbiter.

Det Habakkuk så fikk han til å skjelve av frykt. Det at magen hans dirret og tennene klapret er åpenbare tegn på dette. I 1988 oversettelsen står det at “det kom råttenhet i beina mine“, noe som passer bedre til den hebraiske teksten enn det som står ovenfor. “Raqab” betyr råte, forfall eller råttenskap. “Etsem“, beina, kan brukes om et enkelt bein, men også om alle beina i kroppen. Det er meget mulig at dette ganske enkelt er en billedlig fremstilling av at profeten var kraftløs og ute av stand til å gjøre noe.

Kommentatorene er litt delt i synet på om det var kaldeerne (Assyria) eller babylonerne her det er snakk om som skal komme og invadere jødenes land. Han sier imidlertid i 1:6Se, jeg reiser opp kaldeerne“, noe som tilsier at det ar Assyria som her skal komme over landet. Kaldeerne kom og angrep jødene og tok dem, men Habakkuk visste at Herren ville straffe kaldeerne når deres tid kom.


 

Advertisements
%d bloggers like this: