19 august

Vær stille for Herren Gud, for Herrens dag er nær! Herren har gjort i stand et slaktoffer, han har helliget dem han har innbudt.

Sefanja 1:7

HERRENS DAG ER NÆR!

Boken til profeten Sefanja inneholder mørke bilder av dom over Juda men også små lysglimt av den fremtidige Messias som styrer hele verden. Sefanja betyr “Jehova har verdsatt”. Han var i familie med kong Hiskia og levde og profeterte i Jerusalem på samme tid som Jeremia. Hans budskap var først og fremst om Herrens dag da Gud skal straffe ikke bare Juda men hele verden i en global dom.

På “Herrens dag” skal det skje, i følge dagens tekst, et slaktoffer. På denne slaktofferdagen vil det skje tre ting:

For det første, skulle Herren “straffe fyrster og kongssønner og alle som kler seg i fremmed drakt” (Sefanja 1:8). Jødene ikledde seg ofte klær fra andre nasjoner og tilegnet seg skikker og guder fra andre nasjoner. De ønsket å være slik som verden utenfor var, ikke slik Gud ønsket de skulle være.

For det andre, skulle Herren “straffe alle som springer over dørterskelen den dagen, de som fyller sin Herres hus med vold og svik” (1:9). Ettersom “dalag” betyr å hoppe har den engelske Bibelen oversatt dette som å hoppe på dørterskelen. Dette er trolig et hedensk ritual som har sneket seg inn i den jødiske befolkningen og er en vederstyggelighet for Herren.

For det tredje, skulle Herren “gjennomsøke Jerusalem med lys og straffe mennene der, de som sitter sløve i sin vinrus” (1:12). Bibelen har mange skriftsteder som advarer mot vin og sterk drikk, og de som sitter i vinrus viser ikke at de følger Guds smale sti. Videre sier de i sitt hjerte at Herren ikke gjør noe fra eller til. De stoler ikke på Herren og har vendt seg fra Ham; og det vil Herren Gud straffe.

Ofte kan det se ut som om de ugudelige slipper unna med sine utallige synder, og en kan bli fristet til å si at ærlighet ikke varer lengst. Men et sted i fremtiden vil Herrens dag komme, og de som ikke følger Ham vil bli straffet.


 

Advertisements
%d bloggers like this: