2 august

Og Herren sa til meg: «Gå enda en gang bort og elsk en kvinne som er en annens elskerinne og bryter ekteskapet, slik Herren elsker israelittene, enda de vender seg til andre guder og elsker rosinkaker!»

Hosea 3:1

HOSEAS ELSKERINNE

Dette er et overraskende vers, noe det finnes flere av i denne profetiske boken. Hosea ble i Hosea 1:2 bedt av Herren selv å gå og få seg en “horkvinne”, så Hosea giftet seg med Gomer, Dibla’ims datter (1:3). Nå sier Gud at han skal elske, d.v.s, ha sex, med en kvinne som  andre har hatt sex med og som er utro. Dette skal han gjøre “slik Herren elsker israelittene”, selv om ordet “elsker” her ikke er et ord som betyr å ha sex.

Profeten Hosea representerer her Gud som elsker sitt folk. Han trakk ikke sin kjærlighet tilbake da de begynte å tilbe avguder og ga seg selv til drukkenskap og umoralsk adferd. Noen kommentatorer mener at denne “elskerinnen” har skilt seg fra sin mann og at Hosea eventuelt også giftet seg med denne kvinnen. Det står i 3:2 at Hosea “kjøpte seg en slik kvinne”. Et ekteskap ville gjøre at den seksuelle aktiviteten kom inn under lovlige rammer, og det er vanskelig å forestille seg at Herren ville at folk skulle anklage Hosea for å være utro og bryte ekteskapet. Det ville gjort Hosea like umoralsk som israelittene.

Det står at jødene “vender seg til andre guder og elsker rosinkaker”. Her finner vi kaker som ble ofret til gudene. I Jeremia 7:18 leser vi: “Barna sanker ved, fedrene gjør opp ild, kvinnene knar deig for å bake offerkaker til Himmeldronningen, og de øser ut drikkoffer til andre guder. Slik krenker de meg.” Vi leser også i Jeremia 44:19: “Kvinnene sa: «Når vi tenner offerild for Himmeldronningen og øser ut drikkoffer for henne, er det vel ikke uten våre menns vitende og vilje vi lager offerkaker med hennes bilde og øser ut drikkoffer for henne?»” Dette er skriftsteder om Diana, himmelens dronning som mange jøder tilba. De bakte kaker og ofret dem til henne.

Den engelske Bibelen skriver her “krukker med vin”. Ordene som på norsk er oversatt “rosinkake” kan også oversettes som “krukke med vin”. For en gangs skyld tror jeg den norske oversettelsen er den beste. “Ashiyshah” betyr noe som er presset sammen, og det passer mye bedre på en kake enn en krukke.


 

Advertisements
%d bloggers like this: