20 august

Ve den trassige, tilsølte byen, hun som undertrykker! Hun adlyder ingen, tar ikke imot formaning, stoler ikke på Herren, holder seg ikke nær til sin Gud.”

Sefanja 3:1-2

DEN GJENSTRIDIGE OG URENE

I dagens vers ser profeten fremdeles frem mot Herrens dag som skal komme med dom over alle som ikke tilhører Ham. 1988 oversettelsen sier “Ve den gjenstridige og urene, byen som er full av vold” (Sefanja 3:1). Det er innbyggerne i Jerusalem som får denne karakteristikken over seg. De er opprørske og tilskitnet med synd som har gjort dem forurenset med ugudelighet. De som bor i denne byen raser av raseri og sprer vold over alt hvor de går. Så kommer en videre karakteristikk om innbyggerne i Jerusalem på fire punkter som kan brukes om syndere generelt.

For det første, Hun adlyder ingen. På hebraisk står det at hun ikke hørte, ikke forstod, stemmen som snakket til henne. Bare de som tilhører Gud forstår Herrens Ord og følger det. De om ikke kjenner Gud vil ikke forstå Bibelen uten at Herrens Ånd lever inni dem og forklarer og opplærer dem.

For det andre, Hun tar ikke imot formaning. Hun aksepterte ikke korreksjon til måten hun levde på. Selv om Herrens stemme hadde fortalt at hun var på feil sti, så ville hun ikke rette seg etter det som Herren Gud sa til henne.

For det tredje, Hun stoler ikke på Herren. Det vil si, hun fant ikke sin tilflukt i Herren slik som jødene hadde gjort i tidligere år. Det er klart at hun ikke ville finne tilflukt i en som hun ikke kjenner eller ikke forstår.

For det fjerde, Hun holder seg ikke nær til sin Gud. Vi alle kommer til Gud i bønn og samles til kirke på søndagene, ja, av og til oftere. Innbyggerne i Jerusalem hadde åpenbart sluttet å samles i Guds navn. De kom ikke til Gud i bønn eller på annen måte nærmet seg Ham. Ikke rart at Herren Gud ville straffe dem. La oss ikke gå i samme fellen selv.


 

Advertisements
%d bloggers like this: