21 august

Er det tid for dere til å bo i bordkledde hus så lenge dette huset ligger i ruiner?“‘

Haggai 1:4

GJENOPPBYGGING AV TEMPELET

Profeten Haggai var kronologisk den første av de tre etter-eksilske profetene. De andre var Sakarja og Malakias. Haggai ble kalt av Gud for å irettesette og så oppmuntre jødene i forbindelse med det hellige oppdraget med å gjenoppbygge tempelet. Denne oppbyggingen er skildret i Esra og Nehemja. Det er mulig at Haggai var meget gammel da han skrev sin profeti, og at han var en av de få tilbakevendte som hadde sett det opprinnelige tempelet i sin storhet (Haggai 2:3, Esra 3:12-13).

Haggai har et spørsmål til de som var kommet tilbake til Jerusalem, og det er et spørsmål fra Gud Herren selv; Er det tid for dere å bo i hus med tak over når dette huset ligger i ruiner? Alternativt til “caphan” som betyr “tak” kan dette ordet også brukes om villmarkspanel eller trebord så fine at de bare finnes i kongelige palasser. Samme hvilken oversettelse en velger, så er det helt på det rene at Herrens hus lå i ruiner og trengte å bygges opp igjen.

Haggai går videre med å si at de sår mye men høster lite, de spiser uten å bli mette, de dikker uten at tørsten blir slukket og kler seg uten å bli varme. De som tjener penger finner at lønnen deres ikke strekker til (Haggai 1:6). Grunnen til at alt dette skjer dem er ifølge Haggai at de har forsømt Herren og Hans hus. “Derfor holder himmelen duggen tilbake, og jorden holder grøden tilbake” (1:10).

Dette er også en pekefinger til oss i vår moderne verden med teknologiske hjelpemidler og masse impulser fra verden rundt oss. Jødene som hadde kommet tilbake fra eksil i Babylon hadde tid til å bygge opp husene sine og pynte dem. De var uten tvil dekket av tak slik at regnet ikke ville komme inn i husene deres. Vi i dag er så opptatte med våre mobiler, pc’er og nettbrett at vi knapt legger merke til vår egen familie. I den moderne verden vi lever i er det mest verdifulle  i kan gi Gud vår tid. Tiden vi bruker kan vi aldri få igjen, og vi er veldig villige til å kaste tiden vår bort med uviktige beskjeder og tidkrevende spill. La oss prioritere å gi tid til Gud!


 

Advertisements
%d bloggers like this: