22 august

Jeg rister alle folkeslag, så skattene deres kommer hit. Jeg fyller dette huset med herlighet, sier Herren over hærskarene. Mitt er sølvet, mitt er gullet, sier Herren over hærskarene.”

Haggai 2:7-8

PENGER TIL OPPBYGNINGEN

Haggai, som var så opptatt av oppbygningen av tempelet, hadde også løsningen til hvordan å få penger og verdier inn til Guds hus slik at det kan bli gjenoppbygd og drevet videre. Dette er et av versene som brukes for å vise folk at de må betale tiende til menigheten sin.

Haggai sier at Herren vil sende bølger over ikke-jødiske nasjoner. Dette blir tolket forskjellig. Bølgene kan være et resultat av frykt som sprer seg, men at bølgene er et resultat av flere jordskjelv som ryster alle nasjonene kan virke som en bedre forklaring. Johannes åpenbaring 6:12-17 og 16:18-21 nevner at det skal bli økt jordskjelvaktivitet i trengselsperioden. I følge Jesaja 40:4 skal hvert fjell og hver haug senkes, det bakkete land skal bli til slette, og hamrene til flatt land slik at jordens topografi vil likne slik den var ved tidenes begynnelse.

Herren Gud skal fylle Guds hus med herlighet. Herlighet her et ord som betyr “høy vekt” og blir antageligvis brukt om rikdommen som skal finnes her. Dessuten vil Jesus Kristus etter trengselsperioden, fylt med jordskjelv og andre kataklysmiske fenomener, returnere i herlighet (Matteus 24:30, Jesaja 40:5). Der er ingen indikasjon på at Herrens herlighet noen gang returnerte til tempelet etter fangenskapet i Babylon eller til tempelet som Herodes bygget. Disse var begge av mindre viktighet enn Salomos tempel. Men tempelet som blir beskrevet av Esekiel under tusenårsriket (Esekiel 40-45) vil i sannhet på ny bli fylt med Herrens herlighet (Esekiel 43:5, 44:4, 1 Kongebok 8:10-11).

Til slutt sier Herren gjennom Haggai at alt sølvet og gullet tilhører Ham. Dette kan være en referanse til all den utrolige rikdommen som var igjen etter Salomos tempel. Men det var også en relevant påminnelse til jødene om deres pene hus som ble beskrevet i Haggai 1:4. Hele verden og alt som i den er har Gud skapt, og Han kan når som helst ta det tilbake. Dette er en viktig påminnelse til oss om at alt vi eier er gitt oss av Gud. Dersom vi har den innstillingen at alt vi eier tilhører Ham, så blir det kanskje viktigere for oss å bruke ressursene våre på en måte som gleder Gud.


 

Advertisements
%d bloggers like this: