23 august

Men de nektet å lytte, snudde ryggen til i trass og gjorde ørene døve. De gjorde hjertet hardt som flint, for ikke å høre på loven og ordene som Herren over hærskarene hadde sendt ved sin Ånd gjennom de tidligere profetene. Da ble Herren over hærskarene mektig harm.

Sakarja 7:11-12

BETELS REAKSJON PÅ HERRENS ORD

Profeten Sakarias har den lengste av bøkene blant småprofetene. Han kom mellom Haggai og Malakias, og navnet hans betyr “Herren husker”. Han var både prest og profet og kom til Jerusalem sammen med Serubabel. De første seks kapitlene i boken omhandler ti bemerkelsesverdige syner som Sakarias hadde, trolig i løpet av en natt. I dagens tekst vender Herren seg til Betel og befalte at de de skulle vise miskunnhet og barmhjertighet og dømme rettferdig. De skulle ikke undertrykke enker og foreldreløse eller tenke ondt om hverandre (Sakarja 7:9-10).

For det første står det at de nektet å lytte. Dette var en alvorlig synd av innbyggerne i Betel. Det er også noe som er viktig for oss i dag. Vi må ikke bare lese Guds Ord slik at Han kan snakke til oss gjennom det, men vi må lytte etter Guds stille stemme som hvisker sannheter til oss. Bare når vi er absolutt stille og lytter til Ham kan vi høre dette.

For det andre står det at de snudde ryggen til i trass. Ordet som betyr å snu seg bort her kan også bety å falle fra. I sitt frafall fra Herren hadde de snudd seg bort fra Ham og, i følge den hebraiske grunnteksten, snudd skulderen vekk også. Denne handlingen blir av flere kommentatorer sett på som å ta vekk lovens åk, som ligger på skuldrene, og ikke være villig til å bære Herrens byrde lengre.

For det tredje står det at de gjorde ørene døve. Her sier grunnteksten at øret ble “gjort tungt”, de dysset ned hørselssansen slik at de ikke skulle være i stand til å høre hva Gud hadde å si.

Til slutt står det at De gjorde hjertet hardt som flint. Ordet som egentlig betyr en torn kan brukes om en hvilken som helst edelsten som har blitt kuttet og skjært til. De var på ingen måte mottakelig for hva Herren hadde å si, og stod i sterk opposisjon mot Herren Gud. Måtte vi alltid være villige til å lytte på Ham og Hans visdom!


 

Advertisements
%d bloggers like this: