24 august

Bryt ut i jubel, datter Sion! Rop av glede, datter Jerusalem! Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier, fattig er han og rir på et esel, på en eselfole.

Sakarja 9:9

PALMESØNDAG

Dette er helt klart en messiansk profeti, sitert i Matteus 21:4-5 og Johannes 12:14-15. Hendelsen er også beskrevet i Markus og Lukas; alle fire evangelistene har sett dette som en viktig, historisk hendelse.

Kongen som kommer er fullt ut rettferdig og bringer med seg frelse. Oversettelsen overfor er dessverre ikke korrekt, men i 1988 oversettelsen står det “Rettferdig er Han og full av frelse“, og det er akkurat hva det står på hebraisk og i den engelske Bibelen. “Frelse” kan også oversettes “frihet”, men de to betyr praktisk talt det samme – i alle fall for en kristen.

Deretter står det at denne kongen, Kristus, var fattig. “Aniy” som er oversatt fattig kan også oversettes plaget, rammet, angrepet, ydmyk og trengende, men den bokstavelige oversettelsen av ordet er “deprimert”. Kunne Jesus Kristus, velvitende om korsfestelsen som skulle skje om ca en uke, ha vært deprimert? Denne mannen som var “forlatt av mennesker, en smertens mann, vel kjent med sykdom” (Jesaja 53:3), kunne Han ha kjent til psykiske lidelser som for eksempel depresjon?

Så står det at Han skulle ri inn på en eselfole. Denne terminologien betyr at eselet Han skulle ri på ikke var blitt ridd tidligere, og fremdeles fulgte etter moren sin alle steder. Likevel ville det, når tiden kom, være villig til å la seg bli ridd av Herren selv.

Det kan virke rart at Jesus, som kongenes Konge, ikke kom ridende på en hest eller i en pyntet vogn, men Jesus kom for å oppfylle profetiene i Gamle Testamentet. Rikdom er for de fleste av oss en avgud, og vi skal ikke samle oss skatter på jorden, men i himmelen. Det er en tankevekker at Jesus hele tiden visste hvorfor Han var kommet til jorden – for å dø på korset. Dette fikk Ham på knærne i bønn like før Han ble grepet av de sinte jødene, og vi vet ikke hvor nedtynget Han virkelig har vært over dette. Likevel var Han villig til å dø på korset for deg og for meg, slik at vi kunne gjenforenes med den hellige Gud i himmelen.


 

Advertisements
%d bloggers like this: