25 august

Jeg sa til dem: «Om dere finner det for godt, så gi meg lønnen min. Hvis ikke, så la det være.» Da veide de opp lønnen min, tretti sølvstykker.

Sakarja 11:12

TRETTI SØLVPENNINGER

Ordene som blir uttalt her kommer fra Gud som Messias. Det var ikke bare inkarnasjonen av Gud, nemlig Jesus Kristus, som var tilstede før Han ble født i Betlehem både i Edens hage hvor Han gikk sammen med Adam, men også andre steder hvor Gud møtte mennesker i menneskeskikkelse, som uttalte disse ordene, men de gjaldt også Ham i fremtiden da Judas Iskariot skulle forråde Ham.

Messias sier her om dere ser at det er bra, så gi meg betalingen eller la vær. Det legges ofte til ord i hebraisk for at ordlyden skal få bedre flyt, men fremstillingen overfor er absolutt forsvarbar. Det kan virke som om Kristus ber om betaling for å ha voktet sauene. Han er tross alt den Gode Hyrde, og jødene er som dumme sauer.

Messias ble så betalt lønnen Han skulle få. I gamle dager ble betaling i gull eller sølv veid for å finne ut hvor mye det var verd. Lønnen som Kristus fikk var tretti sølvpenger. Dette var den summen som ble betalt dersom en okse stanget en tjener eller en tjenestekvinne. 2 Mosebok 21:32 sier “Dersom oksen stanger en trell eller en trellkvinne, da skal eieren gi tretti sekel sølv til deres herre. Og oksen skal steines.” Det er interessant at prisen på Kristi hode bare var verd prisen til en tjener som ble stanget. Det er også interessant å se at oksen, som hadde gjort udåden, skulle avlives. Kristus ble også avlivet, men ved korsfestelse, ikke ved steining.

Vi kjenner sikkert alle oppfyllelsen av denne profetien. I Matteus 26:14-16 leser vi: “Da gikk en av de tolv, han som het Judas Iskariot, til overprestene og sa: «Hva vil dere gi meg for å utlevere ham til dere?» De betalte ham tretti sølvpenger. Og fra da av søkte han en anledning til å forråde ham.” Det synes her klart at Kristus, jordens Frelser, ikke var mer verd enn en død tjener. De godtok aldri Jesus som Messias og satte en lav pris på Hans hode. Måtte vi alle verdsette hva Han har gjort for oss og vil gjøre i fremtiden.


 

Advertisements
%d bloggers like this: