27 august

Den dagen skal han stå med føttene på Oljeberget, som ligger rett mot Jerusalem, i øst. Oljeberget skal revne i to fra øst til vest, og det skal bli en veldig dal. Den ene halvparten av fjellet viker mot nord og den andre mot sør.

Sakarja 14:4

TOUCH DOWN!

Akkurat som Kristus dro opp til himmelen vil Han igjen komme tilbake til jorden for å sette sine føtter på det velkjente stedet (Apostlenes gjerninger 1:11-12).

Den store revnen i Oljeberget som eksisterer allerede nå som store forkastningslinjer vil trolig bli forårsaket av de globale jordskjelvene i Johannes åpenbaring 16:18-19.

Dagens tekst er kanskje det best kjente verset fra profeten Sakarias. Foten til Kristus skal igjen stå plantet i dagens solvarme timer på Oljeberget i Jerusalem, det jødiske folkets hovedstad. Dette på fremsiden, det vil si østsiden, av byen nær Getsemane hagen og Maria Magdalenas kloster. Dette fjellet (Oljeberget) skal rives i to deler på midten fra der solen står opp (øst) til der havet brøler (vest). Dette skal bli en veldig stor dal, og halve fjellet skal bli trukket tilbake eller fjernet mot nord og halvparten mot sør. Ordet som betyr “nord” her kan også bety “gjemt”, men brukes som oftest om den nordlige fjerdedelen av himmelretningen.

Igjen er det viktig å innse at dette er en viktig profeti om fremtiden. Etter at Jesus har rykket opp menigheten til himmelen og de har vært der for å ta del i Lammets bryllup, så kommer de frelste tilbake til jorden hvor Kristus skal etablere sitt tusenårsrike. Han skal da styre hele kloden fra Jerusalem sammen med sine utvalgte. Begynnelsen av at Kristus etablerer sitt styre fra Jerusalem er Hans tilbakekomst til Oljeberget. Han skal på ny entre Jerusalem som kongenes Konge, men denne gangen gjennom den nye dalen som er blitt laget for Ham fra Oljeberget og inn mot byen fra østsiden.

Da Jesus kom inn til Jerusalem på Palmesøndag var Han ydmyk og ridende på et esel. Denne gangen vil Han komme som universets Hersker og hele verdens Gjenløser. Denne dagen vil det strømme ut levende vann fra verdens hovedstad, Jerusalem, og Kristus skal være “konge over hele jorden” (Sakarja 14:8-9).


 

Advertisements
%d bloggers like this: