28 august

Se, jeg sender min budbærer, han skal rydde vei for meg. Brått kommer han til sitt tempel, Herren som dere søker, og paktens budbærer, han som dere lengter etter, se, han kommer, sier Herren over hærskarene.

Malaki 3:1

HERRENS BUDBÆRER

Malakias er den siste boken i Gamle Testamentet. Mellom Malakias og Jesu fødsel var det ca 400 år uten at det ble skrevet noe som var hellig og inspirert av Gud. På grunn av denne lange stillheten har Malakias blitt gitt en viktig plass blant de bibelske bøkene. Navnet Malakias betyr “min budbringer”, eller “min engel”. Han var en mann som var dypt hengiven til Gud og Hans rettferdighet.

I dagens tekst sier Herren via Malakias at Han vil sende sin budbringer. Som kjent er ordet for “budbringer” det samme som “engel”. Det brukes for eksempel i Johannes åpenbaring om forstanderne til de syv menighetene. Her har ordet en annen betydning. Denne “budbringeren” skal snu veien eller levemåten til et ansikt. For å ordne litt opp i ordsalaten her, så skal denne budbringeren få folk til å snu ansiktet sitt slik at de lever på en annen måte. Dette blir sett i sammenheng med en herre som disse menneskene vil søke etter, en som plutselig vil ankomme sitt tempel eller palass. Denne paktens budbringer som bringer dem glede skal komme, sier Herren hærskarenes Gud.

Denne profetien er sitert i Matteus 11:10, Markus 1:2 og Lukas 7:27 og ble oppfylt i døperen Johannes over 400 år senere. Johannes ryddet virkelig veien for Kristus med forkynnelsen hans. Faktum er at noen av Kristi disipler var først Johannes disipler. En liknende profeti var blitt gitt av Jesaja (Jesaja 40:3-4).

Det faktum at Jesus ville komme til sitt tempel (oppfylt da Kristus renset tempelet – Johannes 2:13-16) er en klar åpenbaring av at Kristus er Gud. Det blir også hentydet av det faktum at Herren, som snakket gjennom Malakias, sa at Johannes ville “rydde vei for meg“.”

Det er interessant at Malakias, som betyr “budbringer”, brukte samme ordet om Guds “budbringer” (Malaki 2:7, 3:1). En gang snakker han om Guds prest, så om Johannes, og så om Kristus selv.


 

Advertisements
%d bloggers like this: