29 august

Kan et menneske stjele fra Gud? Dere stjeler fra meg, men sier: «Hva er det vi har stjålet fra deg?» Tienden og offergaven! 

Under forbannelse er dere, dere stjeler fra meg, hele folket! 

Kom med hele tienden til forrådskammeret så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren over hærskarene. Jeg skal sannelig åpne himmelens sluser og øse ut over dere velsignelse uten mål.

Malaki 3:8-10

TIENDEN

Versene som står overfor er godt kjent innen frikirkene, og brukes flittig før kollektkurven blir sendt rundt. Det er vel disse versene som Malakias er best kjent for. Det begynner med ordlyden “Kan et menneske stjele fra Gud?” Ordet “stjele som kommer fra et ord som betyr å dekke over noe, er blitt oversatt som å svindle og å plyndre. Spørsmålet er selvsagt retorisk, og svaret er selvsagt “ja”. Vi svindler og lurer Gud hele tiden ved å forsøke og dekke over synden vår. Synden i dette tilfellet er tienden og offergavene. Offergavene er individuelle gaver som blir gitt Gud på toppen av tienden, men tienden var en av Herrens lover. I Moseloven var jødene befalt å gi førstegrøden til Herren (5 Mosebok 18:4) noe som blir kalt “tienden” i Nehemja 13:10-12. Denne tanken har blitt overført også til kirkens tidsalder hvor menigheten må betale tiende – eller ti prosent – av alt de tjener (Matteus 23:23, Lukas 18:12). I Malakias dager hadde jødene åpenbart ikke gjort dette.

Det at jødene ikke hadde betalt tienden var blitt til en forbannelse for dem. Gang på gang sa Herren til sitt utvalgte folk at Han ville velsigne dem dersom de fulgte lovene Hans, men Han ville forbanne dem dersom de ikke fulgte dem. Likevel har jødene en lang historie av å ikke adlyde Herren Gud slik at Han måtte straffe dem. De så ikke ut til å lære dette, og på ny kom det en forbannelse over Israel.

Til slutt sier Herren at de på ny måtte bære tienden inn i lagerbygningen slik at det igjen skal finnes mat i Herrens hus. Så vil Herren åpne himmelens vindu og øse velsignelser over Hans folk. Dette er en måte å teste Herren på. Han har lovet at vi skal få så mange velsignelser at det ikke går an å måle dem. Dessuten er velsignelsene som Gud gir ikke målbare da de ofte ikke bare er materielle. Dersom vi er trofaste og gir Ham ti prosent av det vi tjener, vil Herren belønne oss rikelig. Det er et prinsipp hos Gud at dess mer vi gir til Ham, dess mer vil vi få tilbake.


 

Advertisements
%d bloggers like this: