3 august

De valgte seg konger som ikke er fra meg, valgte seg høvdinger jeg ikke kjennes ved. Av sølvet og gullet sitt laget de seg gudebilder. Derfor skal de utryddes.

Hosea 8:4

ISRAEL SOM GLEMTE SIN SKAPER

Konklusjonen i dette kapittelet er skrevet opp i Hosea 8:14 hvor det står “Israel glemte sin skaper og bygde seg slott, Juda bygde mange festningsbyer. Men jeg vil sende ild mot byene hans, den skal fortære borgene deres.” Israel og Juda glemte begge sin Skaper og strakte seg etter andre guder. De hadde forkastet det gode, står det i 8:3.

En av Israels synder var at de ville være lik alle andre nasjoner som hadde en konge til å lede landet. Dette begynte i Israel med kong Saul, og i retrospektiv kunne Gud via Hoseas penn si at Israel hadde valg seg selv konger som ikke var fra Herren. Til og med den berømte kong David hadde sine feil, selv om Gud selv hadde utvalgt ham. Gud ønsket å være Israels konge slik som tidligere, og virke gjennom Hans utvalgte i Israel.

Så sier Herren at Israel laget seg gudebilder av gullet og sølvet sitt. Første gangen var da Moses hadde gått opp på Sinaifjellet for å motta de ti bud fra Gud selv. Ettersom Moses tok sin tid på fjellet bygget israelittene seg en gullkalv de kunne tilbe, og der refereres da også til en kalv i 8:5. Da Israel ble delt i to kongeriker hadde Juda Salomos tempel hvor de kunne tilbe Gud. I det nordlige riket som fremdeles ble kalt Israel bygget Jeroboam to kalver som han senere ofret til (1 Kongebok 12:32).

Når vi kommer til Hoseas dager leser vi i Hosea 2:8 at israelittene ofret gull og sølv til Baal. Dette var altså noe som hendte igjen og igjen og dessverre ble et kjennemerke på israelerne. Gud Herren var ikke blid for at Israel gjorde dette. Det står her at Israel skulle utryddes. Ved første øyekast ser dette skriftstedet ut til å motsi Herrens løfter til Abraham om jødenes fremtid, men det at de skulle bli “kuttet av”, som det står på hebraisk, gjelder åpenbart bare som en advarsel mot de enkeltpersonene som ofret til avgudene og gjelder ikke hele nasjonen sådan. Gud lover ofte å straffe dem som ikke adlyder Ham.

 


 

Advertisements
%d bloggers like this: