30 august

Se, jeg sender profeten Elia til dere før Herrens dag kommer, den store og skremmende.

 Han skal vende fedrenes hjerter til barna og barnas hjerter til fedrene, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann.”

Malaki 4:5-6

PROFETEN ELIA

Dagen tekst består av de to siste versene i Gamle Testamentet. Etter disse ordene ville det ta ca 400 år før neste bok i Bibelen skulle skrives. De siste ordene som sies er oftest de viktigste. Når foreldrene dine skulle på tur og du var alene igjen, så ville de si viktige ting som “Ikke glem å skru av komfyren når du er ferdig med å lage mat!” En person som gjør seg klar til å dø vil gjerne fortelle videre hemmeligheter han eller hun har holdt på i årevis og en gang til fortelle de nærmeste om kjærligheten de alltid har hatt overfor dem. Hva er de siste ordene i Gamle Testamentet? En profeti om at profeten Elias skulle komme.

Det er ingen tvil om at “Eliyah” skal oversettes som profeten Elias. Det ser ut til å bære stor enighet om dette. Han skulle Gud sende før den skremmende dagen til Herren Jehova. Uttrykket “Herrens dag” er vanligvis et uttrykk som brukes om endetiden. Dette skriftstedet har blitt brukt om Døperen Johannes som gjorde klar veien for Jesus. Det hersker litt forvirring om dette. Jesus sa selv at Johannes var den Elias som skulle komme (Matteus 11:14), og det blir forklart at Johannes kom i Elias ånd (Lukas 1:17) selv om Johannes selv benektet at han var profeten Elias (Johannes 1:21-23). Jesus snakket imidlertid om Johannes på en slik måte at disiplene forstod det (Matteus 17:10-13).

Det siste verset sier at han (Elias) vil snu fedrenes hjerter til sønnene, og sønnenes hjerter til fedrene. Dette kan referere til en harmonisk familie som er resultatet av at alle i familien følger etter Herren. Dette skulle skje slik at Herren Gud ikke skulle slå jorden med en forbannelse. Det vites ikke sikkert hva denne forbannelsen er, men der er mange teorier. Noen ser dette som en straff fra Gud over Israel på Malakias tid, andre ser fremover mot endetiden.

Til tross for at dette skriftstedet åpenbart handler om Døperen Johannes, så finnes det ofte en dobbel eller trippel anvendelse av Skriftene. Dersom “Herrens dag” omhandler endetiden, så er det viktig å huske at profeten Elias aldri døde, men forsvant opp til himmelen i en ildvogn med ildhester (2 Kongebok 2:11). Mange mener at Elias er ett av vitnene i Johannes åpenbaring 11:1-14 som utførte mirakler ved tempelet. Noen tror dette er Elias og Moses mens andre mener dette må være Enok og Elias, de eneste to i hele Bibelen som aldri døde en “naturlig” død.


 

Advertisements
%d bloggers like this: