4 august

Skal jeg fri dem fra dødsrikets makt, løse dem ut fra døden? Død, hvor er din pest? Dødsrike, hvor er din sott? Medlidenhet er skjult for mine øyne.

Hosea 13:14

SEIEREN OVER DØDEN

Dagens tekst handler om døden og det at vi kan bli fri fra dødens makt. Når jeg går over verset på hebraisk vil jeg si verset slik: “Jeg vil bryte dødsrikets hånd, kjøpe dem fri fra deres dødelige tilstand. Døden, jeg vil ødelegge deg. Dødsrike, jeg vil utrydde deg: sørgmodighet skal skjules for mine øyne.” Selvsagt gjør det faktum at flere ord må fylles inn og det at der ikke er noen tegnsetting i hebraisk at det kan være vanskelig å få helt presis oversettelse. Der hersker imidlertid ingen tvil om at dette verset handler om Guds seier over døden.

Noen sier at dette skriftstedet omhandler Israel og at de i fangenskap blir sammenlignet med noen som er død. Israel hadde midlertidig gått av ved døden, men kunne bli satt fri fra dødens grep når jødene vender tilbake til sitt lovede land. Dette blir av noen sett i sammenheng med synet til Esekiel om dalen med skjeletter som ble levende (Esekiel 37). Dette kan passe godt med resten av kapittelet som ser ut til å igjen omhandle Israel og deres konger (Hosea 13:10-11). Videre er det Efraim som er nevnt i 13:12, og det kan se ut som om vers 14 kan kobles til Efraim.

Noen igjen tror at dette verset peker framover mot Jesus Kristus og Hans død og oppstandelse. Jesus løp inn i dødsriket og åpnet opp flere graver slik at mange døde ble levende igjen (jfr. Matteus 27:52-53). Jesus vant over dødens makt da Han som førstegrøden av de oppstandne stod opp på første påskedag. Døden kunne ikke holde på Jesus fordi Han hadde vunnet over døden. Det at Hosea 13:14 nevner “frikjøping” eller “utløsning” får oss til å tenke på at det er Jesus som har frikjøpt oss.

Dette bringer oss til slutt til en personlig applikasjon. Når vi leser et liknende skriftsted i 1 Korinterbrev 15:54-55, så der det klart at det her snakker om oss som er kristne. Vi kan vinne over døden og stå opp igjen fra våre graver når basunen lyder og Kristus kommer for å kalle oss hjem til seg. Da skal vi leve i all evighet sammen med Herren og aldri mer dø eller bli syke.


 

Advertisements
%d bloggers like this: