5 august

Det som var igjen etter den tyggende gresshoppen, åt den svermende, det som var igjen etter den svermende, åt den hoppende, det som var igjen etter den hoppende, åt den gnagende gresshoppen opp.

Joel 1:4

GRESHOPPENES INVASJON

I dagens tekst har vi hoppet over til neste bok i Gamle testamentet. Navnet Joel betyr “Jehova er Gud”, og temaet i denne korte boken er “Herrens dag”, en tittel som peker framover mot endetiden. I tre kapitler legger han ut om kommende tragedie, Herrens kommende dom og en dal hvor Herren skal herske.

Joel hadde flere budskaper til de fordrukne israelittene om (Joel 1:5) om en kommende invasjon (1:6) som skulle invadere Israel med en så stor hær at den virker talløs for Joel. Dagens vers er meget spesifikt og nevner fire forskjellige typer gresshopper som skal fordøye alt som finnes i landet. Først kom “gazam” gresshoppen. Ordet betyr “å fortære”. Den må ha spist mesteparten av det den kom i kontakt med. Så kom “arbeh” gresshoppen. Det ordet betyr en gresshoppe som formerer seg hurtig, slik at man vet at det må være snakk om mange gresshopper. Så kom turen til “yekeq” gresshoppen. Dette ordet oversettes med “å sleike opp”. Man får intrykk av at dersom det var noe igjen etter de første to svermene, så måtte virkelig denne tredje typen gresshoppe ha sleiket med seg resten. Det siste ordet er “chaciyl” gresshoppen. Denne siste typen gresshoppen blir merket som “ødeleggeren”. Når alt var spist opp, ja, til og med sleiket opp, så ble det som var igjen komplett ødelagt.

Joel sier at de drukne må våkne opp ettersom fienden har kommet. Versene som følger lister opp mye av ødeleggelsen som fienden har forårsaket. I vers 19 roper profeten ut til Gud, og i vers 20 roper til og med villdyrene ut til Herren. Som mange ganger før hadde jødene vendt sin Gud ryggen og Herren sendte dem en sviende straff. Joel sa i 1:14: “Rop ut en hellig faste, kunngjør en høytidssamling! Kall sammen de eldste, alle som bor i landet, i Herren deres Guds hus og rop til Herren!” Han visste at Herren er en kjærlig Gud som venter og håper at Hans barn skal snu seg tilbake til Ham.


 

Advertisements
%d bloggers like this: