6 august

Blås i horn på Sion og løft hærrop på mitt hellige fjell så alle i landet skjelver! For Herrens dag kommer, den er nær, en dag med mulm og mørke, en dag med skyer og skodde. Et stort og mektig folk brer seg ut som morgenrøden over fjellet. Det har aldri hatt sin like i tider som var, og vil aldri få det i år som kommer, så lenge slekt følger slekt.

Joel 2:1-2

HERRENS DAG

Joel roper ut at Herrens dag kommer! Herrens dag står i kontrast til menneskenes dag, og det refererer til en kommende dommedag. Herren vil i alvorlig avstraffelse, etter å ha ventet lenge med tålmodighet, ta kontroll over hele verden og alle som bor på jorden. Dette vil bli fulgt av en renselse og en velsignelse. Slike profetier refererer ofte til en aktuell situasjon, slik som plagen med gresshoppene, og så strekke seg ut over århundrene til den fremtidige endetiden med sine dommer. Noen ganger refererer det til hele perioden med dom, noen ganger til en bestemt dag hvor den perioden vil starte. I profetene oppstår dette først i Jesaja 2:12 og sist i Malaki 4:5. Der finnes andre fraser som brukes synonymt med “Herrens dag” – “Herrens vrede”, “Guds dag” og “den dagen”.

Noen kommentatorer setter Joels oppfordring til å blåse i hornet før Herrens mørke dag kommer med verset om gresshoppene i Joel 1:4. Det blir til og med foreslått at te fire forskjellige typene med gresshopper er fire forskjellige hærer, eventuelt fire forskjellige nasjoner. Dette blir uansett en dag med mørke, skyer og skodde. Gresshoppesvermer kan virkelig forårsake mørke og trer fram i store skyer, men dette mørket kan også være en hentydning til et åndelig mørke som absolutt vil være fremtredende i endetiden.

Dette mørket blir sammenliknet med et stort og mektig folk som skal spre seg akkurat som morgensolen brer seg nedover fjellsiden. Dette mørket må være Israels fiender. I Joels tid var nok fienden de kommende Assyrerne som Herren brukte til å straffe Israel for deres ulydighet overfor Ham. Det kan også trekkes en parallell til endetiden da en alle nasjoner vil vende seg mot Israel, og hæren vil dukke opp like plutselig som solen og yngle nedover fjellene mot Jerusalem.

I vår verden er det også mye mørke krefter rundt oss, og vi må vende oss mot Herren og stole på at Han vil styrke oss og ta vare på oss. La ikke fienden lure oss eller vinne over oss. Vi har en som er større enn den onde selv på vår side.


 

Advertisements
%d bloggers like this: