7 august

Han som skapte Sjustjernen og Orion, han som gjør dødsskygge om til morgen og dagen til svarte natt, han som kaller på vannet i havet og øser det ut over jorden, Herren er hans navn.

Amos 5:8

HYLLEST TIL SKAPEREN

Jeg blir ofte overrasket når jeg ser at folk som levde for tusener av år siden allerede da kjente til stjernebildene på himmelen. Profeten Amos var en sauehyrde da Gud Herren kalte ham for å være Hans talerør her på jorden. Budskapet hans var hellig dom over flere nasjoner, også Juda og Israel.

Den hedenske tilbedelsen av stjernene, og gudene som var forbundet til dem, ble praktisert i landets forskjellige falske religioner over hele landet. Det var dumdristig for den sanne Gud som hadde skapt stjernene og konstellasjonene deres var absolutt tilstede. Herren hadde til og med satt navn på alle stjernene (Jesaja 40:26), noe som får en til å lure på hvem som har gitt planetene og stjernene navnene de har i dag. “De syv stjernene” var et populært navn for Pleiadene. Disse syv stjernene har vært en inspirasjonskilde til mye kunst, og også bokserien om “de syv søstre” av Lucinda Riley.

Bare Jehova kunne kontrollere natt og dag syklusen, for det er Han som fått jorden til å rotere rundt aksen sin. Gud har full kontroll og gjør det slik at etter natten kommer det alltid en ny dag med blanke ark som vi kan forsøke å skrive nye ord på og tegne nye krusseduller. Dødsskyggen som nevnes her betyr bokstavelig den skyggen som kastes av en gravstøtte. Selv når døden legger sin skygge rundt oss eller langs stien vår, så er Herren der for å føre oss ut i lyset igjen. I motsatt fall, dersom du lever i lyset og glemmer din Gud slik at du synder imot Ham, så er Han absolutt i stand til å bringe mørke over hverdagen din. Vi kaller det straff!

Gud kontrollerer også alt vannet på jorden. En gang, i Noahs dager, fylte Han hele jorden med vann. I dag sørger Herren for at vi får vannet vi trenger ved hjelp av den fantastiske hydrologiske sirkelen. Han bringer fremdeles vannet fra havet tilbake over land slik at det vanner jordens overflate, slik at livet kan fortsette. Uten vann kunne vi ikke overleve, men Gud har sørget for at vi har vann i massevis. Tenk på alt Gud gjør for å opprettholde livet her på jorden.


 

Advertisements
%d bloggers like this: