8 august

Ve dere som lengter etter Herrens dag! Hva vil dere med Herrens dag? Den er mørke og ikke lys.

Amos 5:18

MØRKETS DAG

Nok en gang finner vi begrepet “Herrens dag”. Dette begrepet omhandler den dagen da mørke skal komme over jorden og Herren skal komme for å straffe alle de ugudelige. Dette skal skje i “endetiden”, “de siste dager” da Gud har fått nok og ikke lengre skal sitte tilbakelent i himmelen, men komme ned til jorden. De siste syv årene av endetiden er en periode vi kaller “trengselstiden” da alle dommene og plagene beskrevet i Johannes åpenbaring skal komme over alle som bor på jorden.

I dagens tekst sier Herren via profeten Amos: Ve dere som lengter etter Herrens dag! Du kan sannelig spørre deg selv hvorfor Gud sier dette. Dersom du har blitt en kristen har du kanskje, som meg, gått på et endetids seminar. I flere timer blir det forelest om Anti-Krist som skal komme og styre hele verden til alle nasjonene skal gå til krig mot Israel. Du får høre om at ingen kan kjøpe eller selge i denne tiden uten at de har dyrets merke, 666, på sin høyre arm eller i sin panne. Du får høre om alt det forferdelige som skal skje i denne perioden og at blodet skal renne i store elver som det går an å drukne i. Og vi sitter der storøyde og nikker når predikanten sier at dette skal vi slippe å oppleve, fordi Jesus skal komme i skyene og rykke opp menigheten – det vil si dem som tror på Herren Gud – og de vil feire Lammets bryllup i himmelen mens all elendigheten skjer nede på jorden i løpet av syv år. Dette ser vi frem til! Vi skal være med Jesus Kristus som døde på korset. Vi skal få se Hans hender og føtter som ble gjennomstunget for vår skyld.

Hvorfor sier da Gud at de ikke skal se frem mot denne Herrens dag? Fordi Israel skal gå igjennom trengselsperioden. Riktignok skal de jødene som har tatt imot Jesus rykkes opp med menighetene, men Israel som nasjon har ikke godtatt Jesus Kristus som Messias, og nasjonen Israel skal gå igjennom trengselstiden på syv år. Herrens dag er mørke for Israel. Det er ikke noe å se fram til. Mange vil dø eller ønske de var døde. Det er mange skriftsteder som snakker om dette, men for å få en god forståelse om dette bør en ta et Bibelstudium eller ti for å forstå hvilke planer Herren har for fremtiden. Den som tar imot Jesus som sin Frelser er imidlertid trygg. Han vil aldri slippe deg og aldri forlate dag (Hebreerne 13:5).


 

Advertisements
%d bloggers like this: