9 august

Jeg planter dem i deres egen jord, og de skal aldri mer rykkes opp av jorden jeg har gitt dem, sier Herren din Gud.

Amos 9:15

AMOS’ SISTE ORD

Det siste verset i Amos sin profetiske bok er velkjent for mange av dem som er opptatt av eskatologi (læren om de siste tider – ting som enda er i fremtiden). Her lover Herren gjennom profeten Amos at Han skal plante dem i deres egen jord. De skal få bosette seg i det lovede land som bugner av frukt og fruktbar jord; det stedet Han hadde lovet til Abraham og Moses for mange år siden.

Så sier Gud at de skal aldri mer rykkes opp av jorden jeg har gitt dem. Dette verset kan derfor ikke være ensbetydende med jødenes retur fra fangenskapet i Babylon og Assyria, ettersom jødene ble spredt for alle vinder i år 70 e.Kr. da tempelet i Jerusalem ble ødelagt. Da ble de virkelig rykket opp, revet bort eller plukket ut av sitt eget land. Dette skriftstedet må således være rettet mot en tid etter dette når jødene skulle komme tilbake til sitt eget land og bli der for evig og alltid. Opp igjennom tidene har det sett ut som om denne profetien umulig kunne gå i oppfyllelse.

Så i 1948 skjedde det utrolige: opprettelsen av nasjonen Israel! Området som i denne tidsperioden ble kalt Palestina fikk ved hjelp av britene som foreslo opprettelsen av Israel etter at deres administrative hovedkvarter i området hadde blitt angrepet i 1946 da 91 mennesker av forskjellig nasjonalitet be drept. Den 29 november i 1947 ble resolusjon 181 lagt frem med forslag til en økonomisk union, noe som ble avslått av araberne, og borgerkrig brøt ut i landet. Jødene klarte å komme på offensiven i denne krigen først i april 1948 og den arabiske palestinske økonomien kollapset, og de palestinske araberne flyktet. 14 mai 1948, en dag før det britiske mandatet i området gikk ut, så ble nasjonen Israel erklært. De ble akseptert som medlemmer i FN 11 mai 1949. Til tross for mange påfølgende kriger i dette området kom jøder fra hele verden tilbake til sitt moderland i årene som fulgte.

Når Herren gir et løfte, så kan vi tro på det. Den ufattelige etableringen av nasjonen Israel var et sant mirakel for dem som forstod politikken i Midtøsten, men det skjedde – og jødene skal aldri mer ble jaget bort fra landet sitt!


 

Advertisements
%d bloggers like this: