1 september

Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til: Hans mor Maria var lovet bort til Josef. Men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn ved Den hellige ånd.

Matteus 1:18

JOMFRUFØDSELEN

Begynnelsen av Matteus evangelium er en ættetavle som begynner med Abraham. Her vises altså Jesu jødiske avstamning som startet med den første jøden – Abraham – som Gud lagde Sin pakt med. Den viser også Hans kongelige avstamning til kong David. Så, i dagens tekst, er det første greske ordet “de” som kan oversettes som “men”. Ættetavlen er ferdig, og nå er det Jesu opphav (“genesis”) som blir diskutert.

Da Maria var forlovet med Josef, før de var kommet sammen, så hadde Maria fått et barn i livmoren, og dette barnet var kommet fra den Hellige Ånd. Josef var ikke faren – men stefaren. Det var heller ingen andre som hadde hatt et seksuelt forhold med Maria. Barnet hadde ingen kjødelig far, men hadde den Hellige Ånd til Far. Dette betyr ikke at Gud på noen måte har hatt et seksuelt forhold til Maria, men at livet inne i Marias livmor har blitt spesielt skapt av Gud. I skapelsesberetningen var den den Hellige Ånd som aktiviserte skapelsen. Her er det igjen Han som har utført skapelsens mirakel inni Maria slik at Jesus kunne bli kalt Guds Sønn. Arvesynden, som blir brakt videre gjennom fedrene, var ikke tilstede hos Jesus.

Mange som har problemer med å tro på at Gud skapte verden har også problemer med å tro på jomfrufødselen. De tviler også gjerne på kryssingen av Rødehavet sammen med Moses samt alle andre mirakler som er beskrevet i Bibelen og forsøker å bortforklare dem. Vel, Gud er miraklenes Gud og er i stand til å utføre mirakler på en daglig basis. Dersom du godtar i tro at Gud har skapt universet og alt som finnes i det, så vil du ikke ha problemer med å tro på noen av de andre miraklene som finnes i Bibelen. Dersom Jesus bare var et vanlig menneske, så kunne Han ikke ha gitt oss frelse. Men Han var fullt ut Gud – Han døde på Golgata – og Han stod opp igjen tredje dagen slik at vi kunne få frelse.


 

Advertisements
%d bloggers like this: