10 september

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt og min byrde lett.»

Matteus 11:28-30

FJERNING AV TUNGE ÅK

Vers 28 sier “Kom til Meg alle dere som jobber hardt og er tungt nedlesset, og Jeg vil gi dere hvile.” Dette er et av Bibelens mest brukte vers. Mange av oss sliter med våre travle liv og føler at vi ikke strekker til. Noen har større bører å bære enn andre, med både fysiske og psykiske plager som trykker oss ned i dype, mørke hull hvor vi sjelden får se dagslyset. Da er dette løftet fra Kristus som manna til sjelen. Kan børen min virkelig bli lettere? Kan vi virkelig finne hvile for våre sarte sjeler?

Guds Ord er sannelig pålitelig, og Han er absolutt i stand til å forandre livet ditt på en dramatisk måte. Men denne metaforen her er nok først og fremst rettet mot jødene. De var under sin tuktemester – Moseloven. Åket deres var virkelig tungt. Jesus ville tilby dem noe bedre – Ham selv. Jesus ble sendt til jødene først slik at de kunne avvise Ham. Istedenfor en lov som var umulig å holde, skulle jødene ta imot Ham, men det ville de ikke.

For oss i dag betyr dette skriftstedet at vi som har vært tynget ned av syndens åk kan få tilgivelse fra Kristus og få synden vår fjernet. Vi er fanget i synd, bundet fast som om vi hadde lenker på oss. Disse syndens lenker tok Kristus på seg da Han gikk på korset. Derfor kan Han tilby oss nøklene som kan fjerne lenkene våre, men vi må ta imot nøkkelen direkte fra Ham.

Noe vi ofte overser er vers 29-30. Vi er mer enn villig til å lesse av byrdene våre på Jesus, men er vi villige til å plukke opp Hans åk og legge det på skuldrene våre? Det virker som et paradoks at en skal ta av seg et åk bare for å ta på seg et annet. Hvordan skulle vi da kunne finne hvile? Dette er imidlertid bare et tegn på underkastelse. Enten tjener vi Gud eller så tjener vi synden. Dessuten er det et fint blide å se på åkene som ofte ble brukt i Midtøsten. Der var det ofte to okser som gikk med felles åk og kvernet korn. Om vi ser for oss et slikt åk, så se for deg at vi er på ene siden og Jesus på andre siden. Han hjelper oss med å bære åkene våre. Vi er aldri alene som kristne, men Kristus er alltid med oss.


 

Advertisements
%d bloggers like this: