11 september

Mens han ennå talte til folkemengden, kom moren og søsknene hans. De sto utenfor og ville gjerne snakke med ham. Da var det en som sa til ham: «Din mor og dine søsken står utenfor og vil gjerne snakke med deg.» Men Jesus svarte ham: «Hvem er min mor, og hvem er mine søsken?» Og han rakte ut hånden mot disiplene sine og sa: «Se, her er min mor og mine søsken! For den som gjør min himmelske Fars vilje, er min bror og søster og mor.»

Matteus 12:46-50

ÅNDELIG FAMILIE

Her fortelles det om at Jesu kjødelige mor, Maria, og brødrene Hans kom for å snakke med Ham. Det greske ordet “adelphos” indikerer at disse brødrene har blitt til i samme livmor, men ettersom de hadde forskjellig far var de egentlig Jesu halvbrødre. En av dem var Jakob som vi tror har skrevet Jakobs brev. Han ble også forstander for menigheten i Jerusalem.

Det kan se ut som om Jesus var midt inne i en alvorlig tale til folket  og at dette var en upassende tid å bli avbrutt på. Jesus elsker alle mennesker, og dette inkluderer absolutt Maria og halvbrødrene Hans. Her kommer ikke Jesus med en direkte irettesettelse, men Han bruker anledningen til å demonstrere et faktum som mange kristne i dag har funnet å være sann. Du har ikke bare en kjødelig familie, men du har også en åndelig familie. Og dersom din kjødelige familie ikke er født på ny, så føler vi oss ofte nærere knyttet til vår åndelige familie enn vår kjødelige familie.

Vi kan lese disse versene i dag og vite at vi som er født på ny er ikke bare Guds barn, men vi er også Jesu brødre og søstre. Vi har en stor familie som har et felles mål: å bringe Jesu budskap ut til hele verden, budskapet om Jesu død og oppstandelse, og Hans kjærlighet til alle mennesker. Hans ønske er at så mange som mulig vil bli medlemmer i Hans familie.


 

Advertisements
%d bloggers like this: