12 sptember

Da kom disiplene til ham og spurte: «Hvorfor taler du til dem i lignelser?» Han svarte: «Dere er det gitt å kjenne himmelrikets hemmeligheter, men dem er det ikke gitt. For den som har, skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har.

Matteus 13:10-12

FÅ ELLER BLI FRATATT

I innledningen til vår hovedtekst i dag, 13:12, så sier Jesus at Han snakker i liknelser fordi det ikke er gitt andre å forstå himmelens hemmeligheter. Vi hører ofte at Jesus talte i liknelser slik at folk skulle forstå Ham, men disse ordene her indikerer at det er bare dem som tilhører Kristus som har åndelig forstand til å forstå hva Jesus sier til dem. Det finnes belegg for dette flere andre steder i Bibelen.

Men så ankommer vi dagens tekst. “Den som har, skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har.” Dette er da også en del av himmelrikets hemmeligheter. Noen reduserer disse ordene til bare å gjelde våre liv her på jorden, og da går de glipp av viktig kunnskap. Det er sant at de som er rike ser ut til å få enda mer, og mange gir dem ytterligere gaver for å holde seg inne med dem, og da blir de enda rikere. I motsetning strever den fattige å overleve, og problemer med å betale lån gjør at de ofte mister til og med de få eiendelene som de har.

Men dersom du ser dette verset i sammenheng med de foregående synes det klart at denne for mange harde og uforståelige uttalelsen har en dypere mening. Den som har troen få Guds belønninger, av og til her på jorden, men alltid når de kommer til himmelen. Da skal de belønnes for alt de har gjort for Herren og få de kransene som ligger klare for dem. På toppen av alt får de evig liv sammen med Jesus Kristus. De som ikke har troen vil miste alt de har hatt i livet her. De er fattige åndelig sett selv om de skulle ha stor materiell rikdom. De kan ikke ta med seg til dødsriket det som de har her, og de har mistet det viktigste av alt; evig liv. Istedenfor har de evig fordømmelse i et helvete, adskilt fra Kristus. Dersom 13:12 snakker om en slik åndelig rikdom eller fattigdom, så passer det fint med de foregående versene.


 

Advertisements
%d bloggers like this: