13 september

Og de ble forarget og avviste ham. Men Jesus sa til dem: «En profet blir ikke foraktet noe annet sted enn på hjemstedet og i sitt eget hus.» Og han gjorde ikke mange mektige gjerninger der på grunn av vantroen deres.

Matteus 13:57-58

MANGEL PÅ TRO

I versene som leder opp til dagens tekst leser vi at Jesus hadde kommet hjem til hjembyen sin, Nasaret. Han lærte dem i synagogen der, men de kjente Ham som tømmermannens sønn og kunne ikke forstå hvordan Han hadde fått slik visdom og kunne uføre slike kraftfulle gjerninger. De nevner også navnene på fire av halvbrødrene Hans (Matteus 13:55). “De tok anstøt av Ham” (13:57, 1988 oversettelsen. Det greske ordet “skandalizo” forteller oss at de syntes det var en “skandale” at Jesus, sønn av en tømmermann, lærte dem i synagogen.

Jesus sa så noe som misjonærer og forstandere verden over har erfart; en profet blir foraktet på hjemstedet sitt. De som har sett noen vokse opp finner det vanskelig å godta at denne personen har blitt misjonær eller forstander i en menighet. De vet tross alt hva denne personen har gjort før de ble kristen. De ser denne personen som deres like. Hvorfor skulle de stole på det som denne personen sier? Hvorfor der denne personens ord viktigere enn deres egne ord? Derfor blir noen sjelden effektive i Guds tjeneste med mindre de er villige til å dra et annet sted enn der de er oppvokst. Der vil de med en gang bli kjent som misjonær, forstander e.l.

Jesus gjorde ikke så mang gjerninger på grunn av deres vantro. “Apistia” betyr “mangel på tro” eller “vantro”. De kunne ikke tro at denne Jesus som hadde vokst opp iblant dem var den lovede Messias. Før har vi sett at Jesus ga folk synet fordi de trodde. Her som folk ikke trodde kunne Han ikke gjøre så mye. Vi må huske på det samme i våre liv. Bare når vi har tro kan Gud gjøre store ting igjennom oss. Når vi er svake i troen oppnår vi lite, og det er lett for oss å snuble.


 

Advertisements
%d bloggers like this: