15 september

En kanaaneisk kvinne fra disse traktene kom og ropte: «Herre, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg! Datteren min blir hardt plaget av en ond ånd.» Men han svarte henne ikke et ord. Disiplene kom da og ba ham: «Bli ferdig med henne, hun roper etter oss.» Men han svarte: «Jeg er ikke sendt til andre enn de bortkomne sauene i Israels hus.»

Matteus 15:22-24

JESUS SENDT TIL ISRAEL

Denne kanaaneiske kvinnen blir ytterligere beskrevet i Markus 7:26. Der leser vi: “Hun var en hedningekvinne, av syro-fønesisk ætt“. Dette betød at hun var en greker bosatt i Kanaan. Hun kalte Jesus for “Davids sønn”, noe som er identisk med å kalle Ham Messias, ettersom det henviste til profetien om Davids sønn (d.v.s. etterkommer) som skulle komme for å redde Israel. På denne måten viser denne “hedenske” kvinnen at hun har mer tro enn de fleste jødene hadde.

Denne kvinnen trengte Jesu hjelp. Hun hadde en datter som “var hardt plaget av en ond ånd“. Hele denne setningen kommer fra ordet “daimonizomai” som brukes om dem som var besatte av onde ånder. Dette er egentlig et verb som sier at folk var “demonisert”, en mer korrekt oversettelse, men en som gjerne ikke passer den norske ordlyden så godt.

Grunnen til at Jesus først ikke ville svare kvinnen var fordi at Han var sendt til Israel. Dette var viktig fordi Messias var lovet Israel. Han skulle bringe Guds rike, og Han skulle lede Israel og styre jorden fra Jerusalem. Den Messias som kom var ikke den store lederen som jødene hadde forestilt seg. En grunn til dette er et profetisk problem. I Gamle Testamentet ble jødene lovet at Messias skulle komme. Det ruvet som et stort fjell i fremtiden som jødene så frem til. Så, i evangeliene, fikk vi vite at Jesus kommer to ganger; en gang i stallen og en gang senere i skyene. Dette er to forskjellige hendelser, ofte kalt Jesu første komme og Jesu andre komme. Så i epistlene og Johannes åpenbaring får vi vite at Jesu andre komme også er inndelt. Han kommer i skyene, og Han kommer tilbake med de hellige frelste fra himmelen. Det er som om denne profetiske fjelltoppen får flere bakketopper dess nærmere vi kommer, og vi kan se dem klarere når vi nærmer oss.

Jesus måtte først komme til jødene slik at de kunne forkaste Ham. Dette kulminerte i korsfestelsen hvor jødene sa at Jesu blod skulle komme over dem. På grunn av jødenes fornektelse av Jesus ble så Ordet om frelsen sendt videre til alle hedenske nasjoner. Men det var nødvendig at jødene først forkastet Jesus og Hans budskap (see Apostlenes gjerninger 13:46).


 

Advertisements
%d bloggers like this: