16 september

Jesus tok til orde og sa: «Salig er du, Simon, sønn av Jona. For dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min Far i himmelen. Og jeg sier deg: Du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.»

Matteus 16:17-19

KLIPPER PETER?

Dagens tekst er meget populær blant katolikkene. De peker på versene overfor og sier at Peter er klippen som Jesus skulle bygge Sin kirke, og Peter var derfor den aller først paven. Det er imidlertid ikke noe historisk belegg for dette. Kirke og stat ble ikke forent før keiser Konstantin ble omvendt i år 312 da han skal ha sett et brennende kors på himmelen og forente kirken med staten. Dette har vært den virkelige starten på den katolske kirken. Den katolske kirken ble splittet i 1054 til den Romersk Katolske kirken og den Gresk Ortodokse kirken.

I Matteus 16 overfor leker Jesus med ordene. På gresk er “Peter” “petros“, og det betyr en liten stein, mens “klippen” er “petra”, som betyr en stor masse steiner, solide og ubevegelige. Selv om Jesus snakket på arameisk her, så har den gudsinspirerte oversettelsen til gresk fått med forskjellen mellom disse to ordene. Den massive steinformasjonen som Jesus skulle bygge kirken sin på var Peters bekjennelse av Jesus som skaper og Sønn av den levende Gud (16:16), og alle som ville komme med den samme bekjennelsen ville bli en levende stein i kirken som bøle bygget på grunnlaget av en slik bekjennelse (1 Peter 2:5, Efeserne 2:19-22).

Dette er det første skriftstedet hvor vi finner ordet kirke (“ekklesia“) på gresk, eller “utkalt forsamling”. Denne kirken, bygget av Kristus, består av alle som føyer seg etter Peters stor bekjennelse. Dette er ikke en stor, usynlig kirke, for den består av virkelige mennesker, heller ikke en universell kirke over hele jorden, men alltid en “liten hjord” (Lukas 12:32). Kirken kan ikke samles som en universell kirke før etter bortrykkelsen (Hebreerne 12:23). Den blir imidlertid her representert som lokale menigheter “hvor to eller tre er samlet i Mitt navn” (Matteus 18:20).


 

Advertisements
%d bloggers like this: