18 september

Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?» Da kalte han til seg et lite barn, stilte det midt iblant dem og sa: «Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket. Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket.

Matteus 18:1-4

TRO SOM ET BARN

I sin mangel på forståelse av Jesu tidslinje trodde disiplene at Jesus allerede var kommet for å etablere sitt kongerike på jorde. Han hadde jo tross alt sent dem ut for å forkynne at Guds rike var nær. I den forbindelse hadde noen av disiplene begynt å diskutere, muligens krangle, om hvem av dem som skulle være den høyeste herskeren og styre flest folk. Derfor kom de og spurte hvem som skulle være den største i det opphøyde riket. Ordene som er oversatt som “himmelriket” kan også bety et opphøyd rike. Ordet for “himmel” (eller “opphøyd”) kan være forbundet med ordet som ble brukt for å beskrive Hermon-fjellet og dets høyde i det forgående kapittelet.

Svaret til Jesus må ha overrasket dem. Han påkalte et barn for å eksemplifisere og prompte det Han hadde å lære dem. Den som vil inn i Guds rike må omvende seg og bli som et barn. Dette betyr ikke at vi må være barnslige, men tro som et barn. Jo mer voksen vi blir, dess hardere blir vi sementert i vår måte å oppføre oss på, og dess vanskeligere blir vi å overtale når vi allerede har en bestemt oppfatning. Når vi får noe nytt presentert for oss, begynner vi ofte å krangle og diskutere fordi ve mener at vi vet best. Et barn, derimot, godtar som oftest det han blir fortalt. Dersom foreldrene oppdrar et barn på en bestemt måte, så er det vanskelig å forandre dette barnet.

Vi burde være som et barn. Vi burde alle ta imot evangeliet med tro. Vi burde ikke krangle når Bibelen påstår at Gud skapte hele universet på seks dager. Vi burde ikke krangle når legen Lukas og tolleren Matteus forteller om jomfrufødselen. Når vi leser noe i Bibelen burde vi godta det, ikke forsøke å bortforklare det. Og har du hørt at “like barn leker best”? Dette stemmer ikke med det jeg har erfart i de årene jeg har jobbet i barnehage. Barn bryr seg ikke om hvilken hudfarge du har med mindre foreldrene har oppdratt dem til å se ned på mennesker med en annerledes hudfarge enn dem selv. Vi har alle mye å lære av barna våre.


 

Advertisements
%d bloggers like this: