19 september

” Da tok Peter til orde og sa: «Hva med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi få?» Jesus sa til dem: «Sannelig, jeg sier dere: Når alt blir født på ny og Menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet, da skal også dere som har fulgt meg, sitte på tolv troner som dommere over Israels tolv stammer.

Matteus 19:27-28

DISIPLENES TRONER

Nok en gang ser vi at disiplene var opptatte om hvem som skulle være den største i Guds rike. Peter spør her “Se, vi har blitt sendt ut og har lagt alt bak oss og fulgt deg på din vei. Hvor mye skal vi få på grunn av dette?” Jeg tror ikke at disiplene dro ut som misjonærer i verden fordi de ville legge seg opp en stor fortjeneste, men de var på denne tiden ikke ferdig utlærte. De ønsket å tilbringe tid sammen med Frelseren, men på dette tidspunktet synes de det bare var rett og rimelig at de fikk noe igjen for det.

Jesus kan ikke ha tatt spørsmålet ille opp, ellers hadde Han sikkert irettesatt dem, slik som Han hadde gjort tidligere da Han beskyldte dem for å ha liten tro. “Når alt blir født på ny“, eller “gjenfødelsen”, peker her mot når Messias skal opprette Sitt rike på jorden. Disiplene trodde at det skulle skje i løpet av Jesu første komme, men Jesus pekte fremover mot tusenårsriket som fremdeles er fremtid for oss. Før tusenårsriket kommer skal menigheten rykkes bort, og det skal være en forferdelig tid på jorden hvor store katastrofer skal skje i løpet av en periode på syv år – vi kaller dette “trengselsperioden”.

Når Menneskesønnen, Jesus Kristus, sitter på tronen sin i Jerusalem i tusenårsriket, så skal de 12 disiplene herske sammen med Ham på 12 troner. Dette gjelder bare i tusenårsriket når de skal dømme de 12 stammene i Israel, men de har ingen del i dommen på den store hvite tronen. Den tilhører Gud alene hvor Han skal avgjøre hvor alle mennesker skal tilbringe evigheten.

Til slutt sier Jesus at de som har lagt alt bak seg for Jesu skyld skal få hundrefold igjen, og arve evig liv. Det er viktig å innse at belønningen vår som kristne vil bli gitt senere, etter at våre liv her på jorden er ferdig. Den største gevinsten vi har fått er imidlertid evig liv. Sett i forhold til dette er enhver belønning helt uviktig.


 

Advertisements
%d bloggers like this: