2 september

“På den tiden sto døperen Johannes fram i ødemarken i Judea og forkynte: «Vend om, for himmelriket er kommet nær!»

Matteus 3:1-2

JOHANNES BUDSKAP

Dette er den første av 32 ganger vi ser frasen “himmelriket” eller “himlenes rike”, alle funnet i Matteus evangelium. Samme uttalelsen finnes i Markus 1:15 med det unntaket at “himlenes rike” er byttet ut med “Guds rike”.  De to uttrykkene er ofte brukt synonymt (Matteus 13:33, Lukas 13:20-21), så der ser ikke ut til å være en passende grunn til å skille mellom de to. Ofte kalles det “Faderens rike” eller ganske enkelt “riket”. Det har et åndelig aspekt, et tilstedværende fysisk aspekt, eller et fremtidsrettet evig aspekt, avhengig av teksten, men det referer alltid til Guds styre over Hans skapte og frikjøpte verden og de troende som bor i den.

Selve teksten beskriver hvordan Johannes stod ute i ødemarken og ropte ut sitt budskap. Ordbildet her er det av vekteren i gamle dager som gikk rundt og ropte ut hva klokken var og hvilket vær som var i vente. I dag brukes samme ordet om predikanter som forkynner Guds Ord med høy røst. Ødemarken var i Juda, trolig i nærheten av Jordan elva et sted mellom Jeriko og Dødehavet.

Johannes sa at folkene måtte omvende seg – snu seg rundt fra deres syndige liv og følge Guds vilje istedenfor. Grunnen han oppga var at himlenes rike, eller Guds rike, var nær. Dette var åpenbart en henvisning til Jesus som skulle komme. Døperen Johannes oppgave var jo tross alt og rydde vei for Messias som skulle komme. Jødenes oppfattelse av den kommende Messias var en konge som skulle fri Israel fra romersk undertrykkelse. Det Guds rike som Jesus brakte med seg var ganske så annerledes enn hva de fleste jødene hadde forventet. Litt av grunnen til jødenes feiloppfatning kan ha vært at Messias komme i Gamle Testamentet ikke gjør klart at Messias skal komme to ganger. Hans første komme var i stallen, og Hans andre komme skal bli i skyene.


 

Advertisements
%d bloggers like this: