20 september

Men Jesus kalte dem til seg og sa: «Dere vet at folkenes fyrster undertrykker dem, og stormennene deres styrer med hard hånd. Men slik skal det ikke være blant dere. Den som vil bli stor blant dere, skal være tjeneren deres, og den som vil være først blant dere, skal være slaven deres. Slik er heller ikke Menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.»

Matteus 20:25-28

TJENER ELLER SLAVE

Nok en gang har disiplene vært i disput om hvem som skal være størst i Guds rike. Dette forårsaket murring disiplene imellom. Denne gangen var det mor til Sebedeus-sønnene (Jakob og Johannes) som startet det hele. I Markus evangelium står det at det var Jakob og Johannes som spurte. Antakelig har de fått sin mor til å spørre på deres vegne.

Det kan virke som om disiplene var treige til å forstå det som Jesus sa. Denne gangen kommer Han med motspørsmål, og svarene som disiplene gir viser klart at de ikke helt forstod hva Jesus var kommet til jorden for å gjøre. I dagens tekst sammenlikner Jesus verdens herskere med de som skal herske i Hans rike. I denne verden blir folk undertrykket og styrt med en har hånd. Dette er ikke slik Jesus ønsker at jorden skal styres, men med kjærlighet.

Så sier Jesus at den som ønsker å være størst iblant dem, må være alles “diakonos“, tjener. Det greske ordet “diako” betyr å løpe ærender. Det kan brukes om mange fra en kelner som serverer mat på en restaurant til en som er har en ledende stilling i en menighet. Men når Jesus gjentar denne setningen, bytter Han ut “diakonos” med “doulos“. Dette ordet betyr “slave”. Det var samme ordet Paulus brukte i Romerne 1:1 da han sa at han var Kristi tjener, egentlig “Kristi slave”. Paulus ga hele livet sitt til Kristus og holdt ingenting tilbake. Men gjorde dette frivillig og i glede. Til og med Jesus kom for å tjene menneskene her på jorden. Ja, Han var til og med villig til å lide og dø for oss.

Vi burde tenke alvorlig over disse ordene i dagens tekst. Er vi villige til å være en slave for Kristus? Er vi villige til å gi hele livet vårt til Ham? Er det Ham vi ønsker å tjene, og ikke sette oss selv øverst i våre liv?


 

Advertisements
%d bloggers like this: