22 september

Men da kongen kom inn for å hilse på gjestene, fikk han øye på en som ikke hadde på seg bryllupsklær. Han spurte ham: ‘Min venn, hvordan er du kommet hit inn uten bryllupsklær?’ Men han tidde. Da sa kongen til tjenerne: ‘Bind ham på hender og føtter og kast ham ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner.’ For mange er kalt, men få er utvalgt.»

Matteus 22:11-14

BRYLLUPSKLÆR PÅ

Dagens tekst er hentet fra liknelsen om kongesønnens bryllup. I vers 2 leser vi “Himmelriket kan sammenlignes med en konge som skulle holde bryllup for sønnen sin“. Liknelsen var derfor viktig for å fortelle hvem som kan komme til himmelen. Kongen sendte tjenerne sine for å hente inn gjestene (jødene, Guds utvalgte folk), men de ville ikke komme. De var opptatt med sitt eget.

Kongen ville ikke at all maten skulle gå til spille, så han sendte så tjenerne ut for å invitere alle de kunne finne, et bilde på at Ordet om frelse gikk ut til hedningene etter at jødene hadde forkastet evangeliet, “og bryllupssalen ble full av gjester” (vers 10). Jesus Kristus, som  jødene forkastet, har blitt tatt imot av mennesker fra alle mulige nasjoner under himmelen, og alle disse skal i følge Kristi liknelse komme til himmelen.

Så var der en som hadde kommet inn uten bryllupsklær på. Det kan virke hardt at denne personen skulle bindes og kastes ut i mørket utenfor, men bryllupsklærne er et viktig bilde på omvendelsen. Når vi blir frelst, blir vi ikledd Jesus slik at når Faderen ser på oss ser Han ikke syndene våre, men Jesus. Dersom vi ikke har blitt ikledd Jesus gjennom omvendelse og frelse, så har vi ingenting å gjøre i himmelen. Selv jødene kan bare komme til himmelen dersom de har tatt imot Jesus. Løftene deres er sentrert på jorden, ikke i himmelen.

Det at “mange er kalt, men få er utvalgt” (vers 14) har en enkel betydning: Jesus døde for alle mennesker på hele jorden og har med det kalt alle inn til bryllupet – det vil si himmelen – men ikke alle har sagt “ja” til invitasjonen. Vil du være med til himmelen? Da må du ta imot Jesus Kristus som personlig Frelser og følge Ham, så vil Han vise vei for deg til himmelen.


 

Advertisements
%d bloggers like this: