23 september

Vis meg mynten som skatten betales med!» De rakte ham en denar, og han spurte: «Hvem har bildet og navnet sitt her?» «Keiseren», svarte de. Da sa han til dem: «Så gi keiseren det som tilhører keiseren, og Gud det som tilhører Gud.»

Matteus 22:19-21

KEISERENS ELLER GUDS?

Fariseerne ønsket å narre Jesus til å si noe de kunne bruke mot Ham (vers 15). Når de kom foran Ham roste de Ham med vennlige ord og sa “Mester, vi vet at du alltid holder deg til sannheten og lærer sant om Guds vei. Du bryr deg ikke om hva andre synes, for du ser ikke på person eller rang” (vers 16). Så kom de med spørsmålet som var ment å lure Ham; “Er det tillatt å betale skatt til keiseren eller ikke?” (vers 17). Jesus, som er den allvitende Gud i menneskeform, så intensjonene deres. Det var derfor Han sa “Dere hyklere, hvorfor setter dere meg på prøve?” (vers 18).

Svarte til Jesus var genialt. “Hvem har bildet og navnet sitt her?” Det er en enkel sannhet at noe tilhører Gud, og noe ikke. Du kan ikke tjene Gud om Mammon (Matteus 6:24, Lukas 16:13). Penger i seg selv ikke roten til alt ondt, men kjærlighet til penger er (1 Timoteus 6:10). Vi kan ikke ha to herrer over livene våre, bare en. Vi må “gi keiseren det som tilhører keiseren, og Gud det som tilhører Gud.”

Vi som er kristne er dyrebart kjøpt. Gud har kjøpt oss, kropp og sjel, med Jesu blod. Når vi blir kristne blir vi frikjøpt fra synden, og Gud eier oss, ikke djevelen. Det er en bibelske sannhet at den som ikke tilhører Gud, tilhører denne verdens gud som er djevelen. Når Gud kjøper oss frie fra synden, setter han sitt merke på oss, den Hellige Ånd, og vi skal i all evighet tilhøre Ham. Dersom du ikke har tatt imot Kristus som din Frelser, så er du ikke frikjøpt. Da har du ikke Guds bilde på deg, men “keiserens bilde“, og du tilhører denne verden istedenfor å være en kommende innbygger i Guds rike, i himmelen.


 

Advertisements
%d bloggers like this: